Co słychać na mieście?

ŻYRARDOWSKA REPREZENTACJA W MŁODZIEŻOWYM SEJMIKU

Za nami pierwsze posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W obradach wzięło udział 51 radnych, w tym 3 z subregionu żyrardowskiego. To młodzi, aktywni ludzie, którzy chcą decydować o tym, co dzieje się w ich regionie. Dziś z radnymi, którzy reprezentują okręg żyrardowski spotkali się marszałek Adam Struzik i radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

– Po raz pierwszy na Mazowszu organizujemy sejmik młodzieżowy. Ta inicjatywa to tak naprawdę odpowiedź na głosy docierające do nas od młodych ludzi. Oni chcą być aktywni, chcą móc wyrażać swoje opinie, zmieniać swoje otoczenie i mieć realny wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość ich regionu. Jestem bardzo ciekawy tego z jakimi pomysłami młodzi radni do nas przyjdą. Myślę, że będzie to inspirujące i konstruktywne doświadczenie zarówno dla nich, jak i dla nas – mówi marszałek Adam Struzik.

Mimo, że to pierwsza kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, to zainteresowanie projektem było bardzo duże. Zgłosiło się w sumie 197 kandydatów, spośród których komisje wybrały 51 radnych. Warto podkreślić, że kobiety stanowią prawie połowę składu sejmiku. Jest ich 23. Z okręgu płocko-ciechanowskiego chęć uczestnictwa w projekcie zgłosiło 57 osób, z czego ostatecznie wybranych zostało 9 radnych, w tym 3 reprezentujących powiaty sochaczewski i żyrardowski. Wybór był niezwykle trudny. – Każda z tych młodych osób nie tylko posiadała bardzo duże doświadczenia w działalności charytatywnej i obywatelskiej, ale tak naprawdę miała już gotowy plan działań. Może i są młodzi, ale na pewno wiedzą jak zmieniać swoje otoczenie czy nawet swój region na jeszcze lepszy – podsumował prace komisji dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego w Żyrardowie Grzegorz Dobrowolski, członek podwarszawskich komisji.

Kim są młodzi radni?

Okręg płocko-ciechanowski reprezentować będzie dziewięciu młodych radnych. Wśród nich mieszkańcy Sochaczewa oraz gmin Teresin i Puszcza Mariańska. Większość z nich to osoby aktywne i ze sporym doświadczeniem – działające w samorządach szkolnych lub młodzieżowych radach gminnych czy miejskich. Są to:

·         Patrycja Mezińska (gmina Sochaczew) – uczennica Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Już jako uczennica podstawówki udzielała się w różnego rodzaju akcjach charytatywnych – zbiórka nakrętek, produktów dla zwierząt ze schronisk i dla dzieci z domów dziecka czy WOŚP. W gimnazjum dwukrotnie brała udział jako wolontariuszka-dziennikarka w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Niesfornych Galimatias. Aktywnie działa na rzecz praw kobiet, uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach.
·         Hubert Maciejewski (powiat sochaczewski, gmina Teresin) – uczeń V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Działalność społeczną rozpoczął już w szkole podstawowej. Razem z innymi uczniami przygotowywał przestawienia teatralne, które wystawiali m.in. podczas różnego rodzaju akcji charytatywnych. Angażował się także w akcję „Szlachetna Paczka”. Obecnie organizuje w szkole prawybory. Najważniejsza inicjatywa to udział w projekcie Deutsch hat Klasse organizowanym przez Goethe Institut, w ramach którego musiał wyremontować klasę i stworzyć miejsce przyjazne uczniom. Projekt zakończył się sukcesem. Wraz z kolegami zajęli drugie miejsce w Polsce.
·         Julia Liszewska (powiat żyrardowski, gmina Puszcza Mariańska) – uczennica Zespołu Szkół w Mszczonowie. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej samorządu uczniowskiego, w ramach którego organizowane były zbiórki dla osób potrzebujących i zwierząt w schroniskach. Aktywnie działa w samorządzie klasowym, któremu przewodniczy już czwarty rok z rzędu. Dla Julii praca w samorządzie to przede wszystkim możliwość działania na rzecz rozwoju środowiska uczniowskiego, organizowanie eventów, a także zbiórek o charakterze charytatywnym. Największy sukces to mobilizacja młodzieży do oddawania głosu w wyborach, zarówno tych na szczeblu szkolnym jak i samorządowym, krajowym czy europejskim.
 Pierwsza edycja pokazuje, jak wielu młodych mieszkańców regionu jest zainteresowanych sprawami Mazowsza. Już wiemy, że mają dużo energii, pomysłów i śmiało biorą sprawy w swoje ręce. Co ważne mówią też wprost, że chcą zdobyć nowe doświadczenie oraz wiedzę o samorządzie województwa – zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace 12 grudnia.  Będzie działał zgodnie z podejściem „od problemu do rozwiązania”. Jego głównym zadaniem będzie przede wszystkim reprezentowanie interesów młodzieży, działanie na rzecz zwiększania udziału młodych ludzi w życiu publicznym województwa, a także na rzecz integracji środowisk młodzieżowych. Młodzi radni będą opiniowali różnego rodzaju dokumenty i propozycje rozwiązań władz Mazowsza. Będą mogli również inicjować działania, które będą odpowiedzią na potrzeby i problemy młodych mieszkańców naszego regionu. Będą również brać udział w różnego rodzaju debatach i dyskusjach. Pierwsza kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego upłynie 31 grudnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close