Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Zmiana na fotelu starosty, nowy zarząd powiatu

W dniu 25 września odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński. Sesja została zwołana niezwłocznie po odwołaniu poprzedniego Zarządu pod kierownictwem Starosty Beaty Sznajder. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z obrad poprzedniej sesji, Przewodniczący Rady zarządził zgłaszanie kandydatów do wyboru na Starostę Powiatu Żyrardowskiego. Pierwszą kandydaturę, byłej Starosty Beaty Sznajder, zgłosił radny Andrzej Wilk. Drugiego kandydata, wskazując na dotychczasowego Wicestarostę Krzysztofa Dziwisza przedstawił radny Stanisław Nalej. Po prezentacji kandydatów Komisja Skrutacyjna w składzie – Jacek Czubak, Piotr Krawczyk i Błażej Zawadzki przeprowadziła wybory Starosty. W tajnym głosowaniu kandydyjących – Beatę Sznajder poparło 6 radnych, natomiast Krzysztofa Dziwisza 10 radnych i właśnie dotychczasowy Wicestarosta został wybrany na Starostę Powiatu Żyrardowskiego. Tajny wybór radni potwierdzili w jawnym głosowaniu podejmując uchwałę o wyborze Starosty.  Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Po wyborze nowy Starosta podziękował koleżankom i kolegom radnym za wybór, dziękował dotychczasowym starostom i członkom Zarządu Powiatu, z których doświadczenia czerpał wiedzę w czasie gdy pełnił funkcję – wpierw szeregowego członka Rady Powiatu, później Wicestarosty, podkreślił, że przyjmując funkcję Starosty Powiatu będzie miał przede wszystkim na uwadze integralność powiatu, że będzie reprezentował i wspierał jednakowo wszystkie jednostki samorządowe w powiecie. Starosta Krzysztof Dziwisz dodał, że mimo młodego wieku ma niemałe już doświadczenie w działalności publicznej, bo dwa lata pracy w Parlamencie Europejskim i trzy lata pracy w Agencji Rozwoju Mazowsza pozwoliły mu na poznanie wielu zagadnień związanych z administracją i szeroko rozumianą działalnością publiczną.

Po wyborze Starosty Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zarządził wybór Wicestarosty Żyrardowskiego. Starosta Krzysztof Dziwisz zgłosił kandydaturę Krzysztofa Maciejczyka, którego w głosowaniu tajnym poparło 10 radnych. Po wyborze starostów wybrano pozostałych członków Zarządu Powiatu Żyrardowskiego. W głosowaniach poszczególni kandydaci otrzymali następujące poparcie: Stanisław Nalej – 11 głosów, Krzysztof Rdest – 12 głosów i Andrzej Koźbiał 12 głosów.

Dodaj komentarz

Close
Close