Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Zmiana na fotelu prezesa PGM zatwierdzona

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej zdecydowała o powołaniu nowego prezesa tej spółki miejskiej – został nim Robert Rybicki. Zastąpi Mirosława Urbanowskiego.

Robert Rybicki w bieżącej kadencji samorządowej jest Radnym Powiatu Żyrardowskiego, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Zgodnie z prawem może łączyć funkcję prezesa spółki miejskiej z mandatem radnego powiatowego.

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Finansowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada doświadczenie zawodowe w instytucjach rządowych, m.in. Urząd Skarbowy, Biuro Prawne Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, Biuro Prawne Urzędu Komunikacji Elektronicznej, praca w komisjach i podkomisjach sejmowych, arbiter Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Ma także doświadczenie zawodowe w firmach z branży telekomunikacyjnej, pracował w Orange S.A. w jednostce Zarządzania Zgodnością i Bezpieczeństwem Korporacyjnym. To doświadczony samorządowiec, radny Rady Miasta Żyrardowa kadencji 2014 – 2018, gdzie przewodniczył Komisji Mieszkaniowej, był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług i członkiem Komisji Statutowej.

Robert Rybicki to także społecznik, przewodniczący żyrardowskiego Oddziału Stowarzyszenia Związku Dużych Rodzin 3+ promującego i wspierającego rodziny wielodzietne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close