Co słychać na mieście?

Zbudują dwa parkingi przy PKP

W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin wybrano do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie znacznie poszerzona sieć parkingów „Parkuj i Jedź”. Wśród 13 wybranych projektów znalazł się również wniosek aplikacyjny złożony przez Miasto Żyrardów w porozumieniu partnerskim z Gminą Grodzisk Mazowiecki.

Porozumienie partnerskie, podpisane 8 czerwca 2016 roku, pomiędzy Miastem Żyrardów, będącym liderem projektu i Gminą Grodzisk Mazowiecki zawarte zostało w celu przygotowania i realizacji projektu polegającego na budowie parkingów „Parkuj i Jedź” przy kluczowych dla tych gmin węzłach przesiadkowych.

Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” na terenie Żyrardowa wyniesie prawie 2,1 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków UE w wysokości ponad 1,33 mln zł czyli 80% wartości złożonego projektu. W 2017 roku w Żyrardowie rozpoczną się prace związane z realizacją inwestycji.

Całkowita wartość projektu dla Żyrardowa 2 067 109,99 zł

Wydatki kwalifikowane: 1 667 109,99 zł

Kwota uzyskanego dofinansowania: 1 333 687,99 zł (80%)

 

Projekt zakłada powstanie dwóch parkingów w Żyrardowie, które zlokalizowane będą przy ul. Towarowej oraz ul. POW/Plac Piłsudskiego. W wyniku realizacji projektu powstanie łącznie 147 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym osób niepełnosprawnych) i 60 miejsc parkingowych dla rowerów.

Budowa parkingów przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji oraz promocji proekologicznych postaw wśród mieszkańców Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym (ZIT WOF), realizując jednocześnie politykę Unii Europejskiej kładącą nacisk na zrównoważony rozwój Wspólnoty, której jednym z elementów jest rozwój bezpiecznego, niskoemisyjnego i przyjaznego środowisku transportu.

Poszerzenie bazy parkingowej na terenie Żyrardowa przyczyni się do redukcji ruchu samochodów prywatnych i przejęcia ruchu mieszkańców przez transport publiczny, co w znacznym stopniu zredukuje emisję zanieczyszczeń oraz natężenie hałasu.

 

Źródło: Urząd Miasta Żyrardowa

Dodaj komentarz

Close
Close