Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Zarząd Powiatu odwołany

Na sesji w dniu 15 września Rada Powiatu Żyrardowskiego podjęła decyzję o odwołaniu Starosty i Zarządu Powiatu Żyrardowskiego.

Radnym przyszło się zmierzyć z trudną sytuacją. Obecny Zarząd Powiatu na sesji w dniu 28 sierpnia nie otrzymał wotum zaufania. 13 radnych, w tym członkowie zarządu, było przeciw udzieleniu wotum zaufania. Za udzieleniem głosowali: starosta Beata Sznajder oraz radni: Wojciech Szustakiewicz i Kazimierz Sadowski. Wstrzymał się Andrzej Wilk. Głosów nie oddali, nieobecni na sesji radni: Jacek Czubak, Stanisław Kaniszewski.

Po upływie 14 dni, na kolejnej zwołanej sesji, stanęła w jej porządku obrad jedna kluczowa uchwała – dotycząca odwołania Zarządu.

W głosowaniu za odwołaniem Zarządu było 13 radnych, 4 wstrzymało się, 1 radny był przeciw, 1 radny był nieobecny. Podejmując tę uchwałę Rada Powiatu Żyrardowskiego odwołała Starostę wraz z pozostałymi członkami Zarządu Powiatu Żyrardowskiego, który rozpoczął prace 26 listopada 2018 roku.

Członkowie Zarządu będą pełnić swoje obowiązki do momentu wyboru nowego składu zarządu.

Dodaj komentarz

Close
Close