Co słychać na mieście?

Zakończył się remont ulicy Bohaterów Warszawy

W piątek, 29 grudnia, odbył się odbiór końcowy robót wykonanych w ramach przebudowy ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od Al. Partyzantów do ul. Środkowej. Oprócz nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, w ulicy tej powstał również jeden z dziewięciu odcinków ścieżek rowerowych ujętych w projekcie unijnym dotyczącym budowy Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na inwestycję złożyły się dwa zadania. Pierwsze objęło przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, zjazdów, chodnika, kanalizacji deszczowej, budowę zatok parkingowych, przebudowę linii energetycznej, budowę kanalizacji teletechnicznej dla celów monitoringu wizyjnego, wymianę elementów uzbrojenia sanitarnego (w ramach umowy partnerskiej z PGK), zagospodarowanie terenów zieleni oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu. Wartość tych prac, to 2.726.751,70 zł.

Drugie zadanie polegało m.in. na wykonaniu chodnika, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego (po lewej stronie ulicy) w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość tego zakresu prac, to 547.779,85 zł (80 proc. tej kwoty  stanowi dofinansowanie z UE).

Odbiór końcowy robót zakończył się spisaniem drobnych usterek do naprawy w ustalonym terminie.

Źródło
Urząd Miasta Żyrardowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close