Co słychać na mieście?

XXXVIII Sesja Rady Miasta

W czwartek, 26 stycznia 2017 r. o godzinie 15:00, rozpoczną się obrady XXXVIII Sesji Rady Miasta Żyrardowa. Zapraszamy do budynku Resursy w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 45.

 

W porządku obrad pod głosowanie poddane zostaną projekty uchwał:

  • w sprawie przystąpienia Miasta Żyrardowa do realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkoła bliżej nauki – stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”;
  • zmieniająca uchwałę Nr XLIX/346/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę – Miasto Żyrardów;
  • w sprawie nadania nazw ulicom w Żyrardowie;
  • w sprawie sprzedaży nieruchomości;
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (Mariampol);
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (ul. Sławińskiego).

 

Przyjęte zostaną również następujące dokumenty:

  • Plan pracy Rady Miasta Żyrardowa na rok 2017.
  • Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta.
  • Informacja Prezydenta Miasta o zgłoszonych roszczeniach i wydanych decyzjach w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Sesja Rady Miasta transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Żyrardowskiej w lokalnej telewizji kablowej.

 

Źródło: Urząd Miasta Żyrardowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close