Co słychać na mieście?

XXXVII Sesja Rady Miasta

W czwartek, 29 grudnia 2016 r. o godzinie 14:00, rozpoczną się obrady XXXVII Sesji Rady Miasta Żyrardowa. Zapraszamy do budynku Resursy w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 45.

 

W porządku obrad pod głosowanie poddane zostaną projekty uchwał:

 • zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016,
 • Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017,
 • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu na lata 2017-2024,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu dzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na trenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 • w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
 • w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
 • w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012-2016”,
 • w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa (ul. I. Zielińskiej, ul. Piękna),
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa (ul. Kamienna, ul. Miodowa),
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa (ul. Reymonta, ul. Skierniewicka),
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa (ul. Towarowa, ul. Jaktorowska).

 

Przyjęte zostaną również następujące dokumenty:

 • Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta.

 

Sesja Rady Miasta transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Żyrardowskiej w lokalnej telewizji kablowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close