Brak

XXIX Sesja Rady Miasta Żyrardowa

Prezydent Miasta Żyrardowa Pan Wojciech Jasiński serdecznie zaprasza na najbliższą Sesję Rady Miasta Żyrardowa, która rozpocznie się 25 sierpnia 2016 r. o godz. 14:00 w żyrardowskiej Resursie.

Podczas obrad głosowane będą uchwały m.in. w sprawie: podpisania porozumienia z Powiatem Żyrardowskim w celu współdziałania przy realizacji zadania inwestycyjnego, zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej, ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie oraz wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”.

Głosowane będą również uchwały mówiące o: ustaleniu zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa, a także nabycia, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży nieruchomości.

Kolejne z głosowanych uchwał będą dotyczyły: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na obszarze Miasta Żyrardowa, przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.

Sesja Rady Miasta transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Żyrardowskiej w lokalnej telewizji kablowej.

Źródło: Urząd Miasta Żyrardowa

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close