Wybory Samorządowe

Wzory do rejestracji. Są wzory m.in. zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych oraz kandydata na wójta

Są nowe wzory dokumentów związanych z rejestracją kandydatów na radnych i wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Publikujemy formularze.

Państwowa Komisja Wyborcza podjęła w poniedziałek uchwałę, w której ustaliła wzory potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych oraz kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także wzory protokołów rejestracji.

W sumie PKW określiła wzory sześciu dokumentów. Trzy dotyczą potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji: listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy liczącej do 20 tys. mieszkańców (załącznik nr 1); listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców, rady powiatu, sejmiku województwa i rady dzielnicy m.st. Warszawy (załącznik nr 3 ); kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta (załącznik nr 5).

Kolejne trzy formularze to wzory protokołu rejestracji: listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy liczącej do 20 tys. mieszkańców (załącznik nr 2); listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców, rady powiatu, sejmiku województwa i rady dzielnicy m.st. Warszawy (załącznik nr 4 ); kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta (załącznik nr 6).

Do 17 września jest czas na zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy. Zgodnie z ogłoszonym przez PKW kalendarzem wyborczym termin ten upływa w niedzielę, 16 września, ale ponieważ jest to niedziela, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego obowiązuje następny dzień roboczy.

Do 26 września do północy można natomiast zgłaszać gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Poniżej publikujemy uchwałę oraz jej załączniki.

Uchwała PKW w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Załącznik nr 1 – wzór potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców

Załącznik nr 2 – wzór protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców

Załącznik nr 3 – wzór potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do: rady gminy liczącej powyżej 20000 mieszkańców, rady powiatu, sejmiku województwa i rady dzielnicy m.st. Warszawy

Załącznik nr 4 – wzór protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do: rady gminy liczącej powyżej 20000 mieszkańców, rady powiatu, sejmiku województwa i rady dzielnicy m.st. Warszawy

Załącznik nr 5 – wzór potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Załącznik nr 6 – wzór protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Źródło
samorzad.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close