Ważne!Żyrardów

Wkrótce rozpoczyna się modernizacja Targowiska Miejskiego

Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał umowę z firmą EUREKA Budownictwo, na wykonanie pierwszego etapu inwestycji wartej łącznie 1 571 000 zł. Jest to fantastyczna wiadomość zarówno dla kupców, jak i klientów targowiska.

W ciągu najbliższego miesiąca Wykonawca rozpocznie prace, które zmienią oblicze tego niezwykle popularnego miejsca handlu chętnie odwiedzanego nie tylko przez mieszkańców Żyrardowa, ale i okolicznych miejscowości, będącego jednocześnie miejscem pracy dla setek żyrardowskich rodzin.

Po realizacji inwestycji znacząco podniesie się komfort korzystania z targowiska podczas zakupów.

Przypomnijmy, że na przebudowę targowiska nasze Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Zakres prac obejmie budowę nowego zadaszenia nad głównym pasem komunikacyjnym w części rolniczej Targowiska Miejskiego. Na żelbetowych stopach posadowiona zostanie konstrukcja stalowa zadaszenia w formie jednonawowej wiaty otwartej o dachu dwuspadowym. Wiata będzie sięgała blisko 5 metrów wysokości. Pokrycie dachowe zostanie wykonane z płyty poliwęglanu litego. Wody opadowe zostaną odprowadzone bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ponieważ prace budowlane obejmują również podłączenie do niej wpustów deszczowych znajdujących się na żyrardowskim targowisku. Nie zapomniano o podłożu. W projekcie przewidziano rozbiórkę starej kostki brukowej, wymianę podbudowy i powtórne ułożenie w oparciu o istniejące rzędne wysokościowe. Zostanie wykonane nowe oświetlenie nocne, które podniesie bezpieczeństwo i wygodę dla handlujących i klientów.

Zrealizowane prace spowodują zwiększenie komfortu dla wszystkich użytkowników targowiska miejskiego, ogromną różnicę zauważymy zwłaszcza w deszczowe dni, kiedy będzie można bez przeszkód dokonać zakupów pod nowopowstałą wiatą, a wszystkie wody opadowe będą odprowadzane na bieżąco do kanalizacji deszczowej nie tworząc kałuż na placu targowym.

Back to top button
Skip to content