Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Ważne decyzje Rady Miasta

Na wczorajszej sesji Rada Miasta Żyrardowa przyjęła kilka bardzo ważnych uchwał. W pierwszej kolejności wymienić należy przyjęcie pilotażowego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków na leki, ponoszonych przez mieszkańców Żyrardowa. Oznacza to, że zapowiadane przez prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego wsparcie zaczyna realnie funkcjonować.

Z kolei jedna ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej będzie miała kluczowe znaczenie dla ochrony naszego dziedzictwa przemysłowego. Radni zgodzili się z prezydentem co do konieczności ratowania od zapomnienia lniarskich tradycji miasta, wyrażając zgodę na zakup parku maszynowego likwidowanej firmy Lniane Tkaniny Żakardowe. Maszyny przekazane zostaną do Muzeum Lniarstwa, które będzie kontynuowało, choć oczywiście na mniejszą skalę, produkcję tkanin lnianych.

Niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców są również wprowadzone zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Żyrardowa oraz szczegółowe sposoby i zakres świadczenia usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów. Zapowiadane wcześniej zmiany w tym zakresie spotkały się z akceptacją radnych.

Wczorajsze posiedzenie zaowocowało także korektami w składach osobowych poszczególnych komisji oraz uzupełnieniem składu Rady Miasta. Ślubowane złożyła Monika Gwiaździńska-Wrzesień, która objęła mandat zwolniony przez Sylwestra Osińskiego, obecnie Zastępcę Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Źródło
UM Żyrardów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close