Brak

Uroczyste wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom

W piątek 26 sierpnia o godzinie 11:00 w Resursie odbędzie się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego 14 nauczycielom kontraktowym, którzy w wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

W trakcie uroczystości nauczyciele złożą ślubowanie, zgodnie z treścią art. 15 Karty Nauczyciela w brzmieniu

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”.

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego, który może zdobyć nauczyciel kontraktowy po spełnieniu określonych wymogów oraz zdaniu państwowego egzaminu.

Czwartym i zarazem najwyższym stopniem awansu zawodowego nauczycieli to nauczyciel dyplomowany.

Gratulujemy awansu!

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close