Co słychać na mieście?

Ulica Bema zatwierdzona do budowy w 2017 roku

W ramach złożonego projektu na zadanie pn. „Budowa ulicy Bema w Żyrardowie na odcinku od ul. Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejowice” w dniu 30 listopada 2016 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosił ostateczną listę rankingową projektów zgłoszonych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Projekt złożony przez Miasto Żyrardów zajął wysokie 11 miejsce wśród 87 projektów gminnych, które ostatecznie znalazły się na liście rankingowej do realizacji w roku 2017. Podczas naboru prowadzonego w 2016 r. łącznie na drogi gminne złożonych zostało 160 wniosków.

Uzyskane dofinansowanie dla inwestycji w Żyrardowie wynosi ponad 1,7 mln. zł.

 

Szczegóły:

Przedmiotem zadania, które zostanie zrealizowane w 2017 r., jest budowa ul. Bema w Żyrardowie obejmująca swym zakresem:

  • budowę drogi w ul. Bema, dwupasmowej o szerokości pasa ruchu 3 m;
  • budowę chodnika usytuowanego przy jezdni na odcinku od ul. Rolnej do granicy miasta z Gminą Radziejowice oraz budowa chodnika odsuniętego od jezdni na odcinku od ul. Reymonta do ul. Rolnej, oraz budowa zjazdów z tych chodników;
  • budowę ścieżki rowerowej usytuowanej poza jezdnią na odcinku od ul. Reymonta do ul. Rolnej. Zaprojektowana ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Reymonta do ul. Rolnej, zostanie włączona do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w ul. Reymonta;
  • budowę elementów odwodnienia wgłębnego – wpusty kanalizacji deszczowej zlokalizowane w całości lub części poza jezdnią;
  • przebudowę skrzyżowania ulicy Bema z ulicą Rolną i Sosnową, które ze względu na spowolnienie ruchu zaprojektowano jako skrzyżowania wyniesione, a odcinek między tymi skrzyżowaniami będzie posiadał nawierzchnię z kostki betonowej;
  • oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu.

 

Całkowita kwota projektu 3 445 718,43 zł

Kwota dofinansowania 1 722 859,21 zł (50% dofinansowania)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close