Co słychać na mieście?

Tymczasowa organizacja ruchu

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, w dniach 31 października i 1 listopada 2018 roku zostaną wprowadzone  zmiany w organizacji  ruchu drogowego w ulicach sąsiadujących z cmentarzem parafialnym w Żyrardowie.

 • Osoby planujące handel w pobliżu cmentarza w Żyrardowie w dniach 31 października i 1 listopada b.r., proszone są o zaopatrywanie stoisk handlowych w tych dniach najpóźniej do godziny 1000.
 • Zmiany czasowej organizacji ruchu będą obowiązywać w dniach od 31 października 2018 r. od godz. 600 do 1 listopada 2018 r. do godz. 2100

Zmiany dotyczyć będą :

 1. przełączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Limanowskiego z ul. Środkową na cykl pulsacyjny,
 2. zamknięcia dla ruchu kołowego fragmentów ulicy Kasztanowej na odcinku od  skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Choińskiego, ulicy Limanowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Środkową do skrzyżowania z ulicą Kasztanową, ulicy Konopnickiej na odcinku od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Kasztanową,
 3. wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na fragmencie ulic Kościuszki i Konopnickiej z wjazdem od ulicy Środkowej  na odcinku od skrzyżowania z ulicą Środkową do skrzyżowania z ulicą Mireckiego,
 4. na ul. Mireckiego wprowadzenia zakazu skrętu w lewo i w prawo w ulicę Konopnickiej.
 5. wprowadzenia zakazu zatrzymywania się pojazdów w ulicy Rtm. W. Pileckiego  po obydwu stronach jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ireny Przybysz do skrzyżowania   z ulicą  Mireckiego z tabliczką T-24 wskazującą, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
 6. w ulicy Środkowej po stronie nieparzystej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Limanowskiego wprowadzenie zakazu zatrzymywania się z tabliczką T-24 wskazującą, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
 7. wprowadzenia obustronnego zakazu zatrzymywania się pojazdów w ul. Środkowej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Limanowskiego.
 8. wprowadzenia zakazu zatrzymywania się pojazdów w ulicy Konopnickiej po stronie nieparzystej (po stronie LOK) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Mireckiego z tabliczką T-24 wskazującą, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
 9. wprowadzenie zakazu zatrzymywania się pojazdów po stronie parzystej ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Kacperskiej do ulicy Rtm.W. Pileckiego z tabliczką T-24 wskazującą, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
 10. wprowadzenia zakazu zatrzymywania się pojazdów po stronie parzystej ul. Spokojnej na odcinku od ul. Środkowej do ul. Kasztanowej z tabliczką T-24 wskazującą, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
 11. wprowadzenia zakazu zatrzymywania się pojazdów w ul. Kościuszki od strony ul. Środkowej po stronie nieparzystej.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla osób korzystających z parkowania pojazdów na terenie działki przy ul Spokojnej, preferowany jest wjazd od strony ul. Kacperskiej w jak najdalszej odległości od ul. Spokojnej.
Źródło
Urząd Miasta Żyrardowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close