Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Tworzy się lokalna federacja organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie i fundacje z Żyrardowa i okolicznych gmin kontynuują rozmowy o współpracy i powołaniu wspólnej federacji organizacji pozarządowych. W czwartek 24 stycznia w Resursie w Żyrardowie odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne. W spotkaniu wzięło udział 27 osób reprezentujących 18 organizacji. Gościem spotkania była Pani Agnieszka Ptaszkiewicz – Prezeska Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
Pani Agnieszka Ptaszkiewicz zaprezentowała działania federacji z Sochaczewa. Podkreślała co udało się dokonać w ciągu 5 lat działania. Federacja doprowadziła do organizowania konkursów dla organizacji pozarządowych w każdej gminie powiatu sochaczewskiego, co wcześniej nie miało miejsca. Pozyskali również środki na cztery projekty wspierające działanie lokalnych stowarzyszeń i fundacji, m.in. na usługi księgowe, prawne, szkolenia. Organizacja z Sochaczewa wydaje własną gazetę „Aktyw” poświęconą tematyce społecznej oraz rozdziela środki finansowe na lokalne inicjatywy w ramach programu „Działaj Lokalnie”. To czego się nie udało to pozyskać stałego lokalu na działania. Trudna jest też ciągle współpraca z samorządem miasta i powiatu. Pani Agnieszka bardzo podkreślała, że najważniejsze co udało się osiągnąć to wzajemne zaufanie, zrozumienie wspólnego celu, wytrwałość i lojalność wśród członków federacji. Życzyła również sukcesu uczestnikom spotkania w postaci powołania federacji w Żyrardowie.
Druga część spotkania przebiegła na analizie projektu statutu. Doprecyzowano cele działania nowego podmiotu tj. tworzenie warunków do rozwoju organizacji pozarządowych, promowanie etycznego działania, reprezentacja sektora pozarządowego w kontaktach z administracją samorządową, czy rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo ważnym elementem współdziałania dla uczestników spotkania była przestrzeń do realizacji wspólnych projektów. Uczestnicy spotkania rozpoczęli także dyskusję na nazwą organizacji.
Na zakończenie spotkania wstępnie zaplanowano, że zebranie założycielskie federacji organizacji pozarządowych odbędzie się 27 lutego. Przypada wtedy Światy Dzień Organizacji Pozarządowych. Wszystkich zainteresowanych tworzoną federacją odsyłamy na stronę facebook.com/zyrardowNGO. Informacje możemy także uzyskać pod numerem telefonu 799 816 788.
Źródło
fot. Jakub Kamiński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close