Gospodarka

Trwa nabór wniosków o 500+

Drodzy Rodzice, przypominamy, że trwa nabór wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy, czyli od 1 października 2018 do 30 września 2019. Co ważne, aby zachować ciągłość otrzymywania świadczenia, wniosek należy złożyć jeszcze w sierpniu.

Podobnie jak przed rokiem wnioski przyjmowane są drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi on-line. Wnioski w wersji papierowej składać należy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3.

Jeśli wnioskodawca do końca sierpnia złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, przyznanie świadczenia oraz jego wypłata za miesiąc październik nastąpi do 31 października br. Tym samym zachowana zostanie ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Jeżeli wniosek trafi do urzędu we wrześniu – pieniądze będą wypłacone do końca listopada z wyrównaniem za październik. Złożenie wniosku w październiku oznaczać będzie wypłatę świadczenia do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Ale jeżeli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, to świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

W podstawowych zasadach wypłaty świadczenia nic się nie zmieni. Nadal przysługuje ono na drugie i kolejne dziecko niezależnie od osiąganego dochodu. Środki wypłacane będą także na pierwsze dziecko, jeśli dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekroczy 800 złotych lub 1200 zł, w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością.

Formularz wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub osobiście w siedzibie MOPS w Żyrardowie.

Jednocześnie informujemy, że w związku z rozpoczętym nowym okresem zasiłkowym na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze (500+) oraz nowo wprowadzonym programem „ Dobry start” (300+) i związaną z tym koniecznością wprowadzenia każdego wniosku do programu oraz weryfikacją dokumentów i wydaniem decyzji administracyjnych klienci MOPS nie będą przyjmowani w sprawach indywidualnych w piątki.

W pozostałe dni tygodnia załatwienie spraw odbywa się w następujących godzinach: w poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 08:00 -16:00, w środę w godz. 08:00 -18:00.

Źródło
UM Żyrardów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close