Breaking NEWSEdukacja

Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 

Prezydent Miasta Żyrardowa Zarządzeniami Nr 23/18 i 24/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określają: Uchwała Nr XL/271/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz Uchwała Nr XL/270/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowe zasady rekrutacji do miejskich jednostek oświatowych, w tym wzory dokumentów, które należy składać w postępowaniu rekrutacyjnym, będą opublikowane na stronie miasta (w zakładce Oświata à Rekrutacja do gminnych placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019w późniejszym terminie.

Terminy rekrutacji do przedszkoli.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close