Co słychać na mieście?

Szpital w sieci i w programie „To jest temat” TVP

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił listę placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali. Każdy oddział NFZ opublikował wykaz szpitali z danego regionu, które znalazły się w sieci. Żyrardowski szpital znalazł się na tej liście.

– Szpitale, które spełniły kryteria i są w sieci, będą miały zagwarantowane ryczałtowe finansowanie przez 4 lata – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. – Co do zasady kontrakt jest na 4 lata, ale jeżeli w tym okresie w szpitalu coś się zmieni i przestanie spełniać kryteria, to może być z tej sieci usunięty – dodał minister.

W ramach sieci szpitali pacjenci zostaną objęci kompleksową opieką i – jeżeli będzie to potrzebne – rehabilitacją również po leczeniu szpitalnym. Lista placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali wejdzie w życie 1 października, a będzie obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie żyrardowski szpital przeżywa ostatnio wielki kryzys wizerunkowy. Stowarzyszenie Chcemy Wiedzieć, razem z jego prezesem Piotrem Plakiem oraz byłymi pracownikami szpitala zarzuca m.in. lekarzowi izby przyjęć stemplowanie kart izbowych in-blanco, co może oznaczać, że pielęgniarki same musiały diagnozować pacjentów i kierować ich na badania lekarskie oraz władzom szpitala i powiatu bezczynność.

Diagnozowanie pacjentów przez pielęgniarki czy ratowników medycznych jest niezgodne z prawem, ponieważ tylko lekarz może takie czynności wykonywać. Mogło to narazić pacjentów na utratę zdrowia i życia. Władze szpitala a także władze powiatu zostały poinformowane o tym procederze ale zamiast problem rozwiązać, to zwolniono pielęgniarki które o sprawie im doniosły.
W maju Stowarzyszenie Chcemy Wiedzieć złożyło doniesienie do żyrardowskiej prokuratury w tej sprawie.

Członkowie stowarzyszenia zainteresowali sprawą szpitala także media ogólnopolskie. 29 czerwca (czwartek) o godzinie 17 w rejonie szpitala odbędzie się program „To jest temat” Telewizji Polskiej. Prezes Ciecierska do czasu zakończenia się postępowania prokuratorskiego nie chce się wypowiadać do mediów i najprawdopodobniej w programie uczestniczyć nie będzie.

Wygląda na to, że ten spór szybko się nie zakończy.

Close
Close