Breaking NEWSEdukacja

Stypendia im. Filipa de Girarda’2018 wręczone

We wtorek, 22 stycznia, Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski spotkał się w Resursie z laureatami Stypendiów im. Filipa de Girarda’2018, by osobiście pogratulować wspaniałych osiągnięć artystycznych i wręczyć dyplomy potwierdzające przyznane stypendia. Przypomnijmy, że po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej ds. oceny wniosków o przyznanie Stypendiów im. Filipa de Girarda, Prezydent zdecydował przyznać stypendia artystyczne Maciejowi Klocińskiemu, Aleksandrze Murawskiej, Paulinie Tuzińskiej-Perczak, Natalii Kok, Zofii Cymerskiej i Sylwii Pietrydze.

Stypendiami im. Filipa de Girarda honorowani są młodzi mieszkańcy Żyrardowa, mający szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury czy opieki nad zabytkami; osoby, które za sprawą swej działalności artystycznej oraz odnoszonych sukcesów przyczyniają się do promocji naszego miasta.

– Możliwość uhonorowania działalności artystycznej naszych rodzimych artystów to dla mnie wielki zaszczyt – mówi Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Ci młodzi mieszkańcy naszego miasta swym talentem, działalnością artystyczną, kreują i wzbogacają krajobraz kulturalny Żyrardowa. Jestem pełen uznania i szacunku dla ich talentów i ciężkiej pracy wkładanej każdego dnia w doskonalenie swych umiejętności. Laureaci Stypendium im. Filipa de Girarda są wizytówką naszego miasta. Ich sukcesy w kraju i zagranicą są znakomitą formą promocji Żyrardowa, i za to im serdecznie dziękuję.

Kandydatów do stypendiów, po przeanalizowaniu wniosków złożonych do Urzędu Miasta wraz z załączoną dokumentacją, zarekomendowała Prezydentowi Komisja ds. oceny wniosków o przyznanie Stypendiów im. Filipa de Girarda w składzie: Ryszard Mirgos, Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa (przewodniczący Komisji), Zbigniew Kołaczek – artysta grafik, nauczyciel w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie (zastępca przewodniczącego), Żaneta Wesołowska, Radna Rady Miasta Żyrardowa, Robert Siniarski – muzyk, menadżer kultury, Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie oraz Monika Walczak i Marta Staniszewska (protokolant) – z ramienia Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta Żyrardowa. Na spotkaniu ze laureatami komisję stypendialną reprezentowali: Żaneta Wesołowska, Robert Siniarski i Monika Walczak.

Wszystkie stypendia przyznane zostały w kategorii stypendia twórcze. W gronie laureatów większość realizuje się w działalności muzycznej, ale są też stypendyści działający w innych dziadzinach, jak teatr czy fotografia.

Maciej Klociński jest muzykiem, wykonawcą piosenek retro i romansów rosyjskich.

Aleksandra Murawska to młoda skrzypaczka, uczestnicząca w solowych i kameralnych kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych profesorów.

Paulina Tuzińska jest sopranistką, która aktualnie kontynuuje studia wokalne w klasie wybitnego pedagoga prof. Antoniusa Sola na Uniwersytecie Muzycznym w Graz, w Austrii.

Natalia Kok to oboistka zdobywająca nagrody na konkursach muzycznych zarówno solowych, jak i kameralnych.

Zofia Cymerska jest wszechstronną młodą artystką osiągającą sukcesy recytatorskie, teatralne i wokalne.

Sylwia Pietryga jest fotografką, która łączy pracę z działalnością artystyczną, popularyzującą i promującą miasto Żyrardów, czego przykładem był jej autorski projekt fotograficzny pt. „Alfabet Kobiet Lnu”, zakończony wystawą fotograficzną.

Serdecznie gratulujemy laureatom przyznanych stypendiów, życząc dalszych sukcesów i realizacji zamierzonych celów.

Źródło
UM Żyrardów, fot UM Żyrardów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close