Co słychać na mieście?Gospodarka

Spotkanie Rady Gospodarczej

Wczoraj w budynku Resursy odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Żyrardowa zrzeszające przedstawicieli największych firm z Żyrardowa. Spotkanie było okazją do podsumowania 2019 roku oraz ustalenia planów na rok 2020.

Rada na wtorkowym spotkaniu powołała czteroosobowy zarząd. Przewodniczącym rady został Pan Jacek Obłękowski, zastępcami: Krzysztof Rdest i Piotr Błażejewski. Prezydenta w zarządzie będzie reprezentować I zastępca Prezydenta Miasta Pani Katarzyna Krawczyk. W dalszej części spotkania omówiono plan działania Rady Gospodarczej na 2020 rok oraz poruszono kwestie najważniejszych inwestycji powstających w mieście oraz jego okolicach. Mowa tutaj m.in. o otwarciu Park of Poland i  planowanej nowej przeprawie pod torami kolejowymi. Prezydent ponadto podsumował już zrealizowane przez miasto inwestycje. Bardzo ważna informacja przekazana przedsiębiorcom podczas spotkania Rady Gospodarczej dotyczyła starań naszego samorządu o wpisanie Żyrardowa na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

– Pierwsze spotkanie żyrardowskiej Rady Gospodarczej w tym roku napawa mnie ogromnym optymizmem. Stałe ciało doradcze w zakresie lokalnej przedsiębiorczości, to ważny krok do rozwoju Żyrardowa i kreowania nowych miejsc pracy. Serdecznie dziękuję przedstawicielom największych firm w Żyrardowie za zaangażowanie, udział w spotkaniu i wspólne plany na przyszłość. Gratuluję członkom Rady powołanym do Prezydium i życzę wszystkim przedsiębiorcom, aby rok 2020 obfitował w sukcesy i dobre decyzje – powiedział Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Dodaj komentarz

Close
Close