Gospodarka

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców

Dziś w Resursie odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone nowemu instrumentowi finansowemu Jeremie2 dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na szkolenie zaprosił przedsiębiorców Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, a poprowadził je przedstawiciel Banku Gospodarska Krajowego, odpowiedzialnego za wdrożenie tego produktu finansowego.

Jeremie2 to zwrotna pomoc finansowa oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-upom. Celem Jeremie2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

– W naszym wspólnym interesie jest rozwój gospodarczy Żyrardowa, a rozwój ten kreują przede wszystkim działające na terenie naszego miasta przedsiębiorstwa, które na bieżąco reagują na nowe kierunki i tendencje w gospodarce. Te, jak wiemy, w najbliższych latach wyznaczać będą m.in. powstające w bezpośrednim sąsiedztwie Żyrardowa strategiczne inwestycje – powiedział Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Zależy mi bardzo, abyśmy wszyscy na tym skorzystali. Stąd propozycja takiego właśnie spotkania, podczas którego przedsiębiorcy zapoznali się z zasadami pozyskania niskooprocentowanej pożyczki z funduszy unijnych i możliwościami, jakie daje ta forma wsparcia.

Back to top button
Skip to content