Edukacja

Sieć na nowo. Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół tracą moc

W tym roku gminy muszą podjąć nowe uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów szkolnych.

Wraz z wprowadzaniem reformy dotyczącej zmian w strukturze szkół samorządy podejmowały najpierw uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, a potem już właściwe uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół.

Te drugie miały dotyczyć okresu od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., ale w tych pierwszych gminy przedstawiały projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych po 1 września 2019 r. Stąd pojawiające się wątpliwości, czy konieczne jest przyjmowanie w tym roku nowych uchwał w sprawie sieci szkół.

To był tylko projekt

„Zgodnie z art. 210 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe , uchwałą podejmowaną na podstawie tego przepisu ustalona powinna być sieć szkół na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Uchwała ta nie powinna zawierać postanowień dotyczących sieci szkół w okresie od 1 września 2019 r.” – wyjaśnia Jerzy Jakubczuk, dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEN.

Jak przypomina, plany odnoszące się do okresu po 1 września 2019 roku były obowiązkowym elementem uchwały podjętej przez gminę na podstawie art. 206.

„Zamieszczenie w tej uchwale planu sieci szkół od dnia 1 września 2019 roku miało istotne znaczenie przy ocenianiu przez kuratora oświaty, czy podejmując ww. uchwałę, organ stanowiący gminy dąży do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji” – podkreśla Jerzy Jakubczuk.

Żeby ułatwić samorządom zadanie, resort opublikował wzór takiej uchwały. Ale to była tylko uchwała ws. projektu, a nie tzw. uchwała ostateczna.

„Przykładowy projekt uchwały zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa był projektem, podejmowanej na postawie art. 206 ww. ustawy, uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, a nie [projektem] – podejmowanej na podstawie art. 210 ww. ustawy – tzw. ostatecznej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego” – wskazuje MEN.

Teraz trzeba nowe

To oznacza, że gminy czeka teraz praca nad nowymi uchwałami w sprawie sieci podstawówek i określenia granic obwodów szkolnych.

„Uchwały podjęte na podstawie art. 210 w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (również w zakresie wcześniej błędnie ustalonej sieci szkół na okres od 1 września 2019 r.) tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r.” – zaznacza Jerzy Jakubczuk.

O utracie mocy uchwał mówi art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245).

Do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym listopadową nowelizacją.

Źródło
samorzad.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close