Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Sesja absolutoryjna

Jutro (19.06.2019r.) odbędzie się XI Sesja Rady Miasta Żyrardowa, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Miasta Żyrardowa za rok 2018. Radni zdecydują czy udzielić absolutorium Prezydentowi Miasta Żyrardowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok oraz czy udzielić mu wotum zaufania.

Oprócz tego Radni pochylą się nad proponowanymi zmianami w budżecie miasta – zwiększenie wydatków o 618.000,00 zł. na utrzymanie w czystości placów miejskich, ulic, przyległych chodników oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci a także zwiększenie wydatków o 300 tysięcy z przeznaczeniem dla Centrum Kultury w Żyrardowie.

Transmisję na żywo można oglądać w internecie na kanale Rady Miasta Żyrardowa.

Pełny porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań będą na stronie zyrardow.esesja.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close