Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Są nowe informacje w sprawie Wojciecha Jasińskiego!

Wojciech Jasiński, decyzją Sądu Okręgowego w Kaliszu od dnia 8 sierpnia 2018 roku pozostaje tymczasowo aresztowany. W tej chwili ciążą na nim dwa zarzuty prokuratorskie. Jeden dotyczy przekroczenia między 2016 a 2017 rokiem uprawnień funkcjonariusza publicznego w toku dwóch organizowanych przez urząd miejski procedur przetargowych. W zamian za korzyść majątkową w wysokości 80 tys. zł miał przekazywać dwóm pozostałym podejrzanym istotne informacje dotyczące przetargów na sprzedaż leżących w nadmorskim pasie w Rewalu nieruchomości, stanowiących własność i będących w użytkowaniu wieczystym Urzędu Miasta w Żyrardowie.

Drugi z zarzutów dotyczy niedopełnienia obowiązków poprzez niezastosowanie prawa zamówień publicznych i podpisanie umowy z jednym z prywatnych podmiotów na szkodę nie mniejszą niż 350 tysięcy złotych. Podmiotowi dodatkowo użyczano nieodpłatnie pomieszczenia biurowe, pracowników, kupowano meble, sprzęt i oprogramowanie.

Prokuratura chciała, aby areszt trwał do dnia 26 października 2018 roku czyli trzy miesiące od faktycznego, prawomocnego zasądzenia tymczasowego aresztowania. Sąd Okręgowy w Kaliszu uznał jednak, że areszt tymczasowy zakończy się dnia 12 października 2018 roku o północy, tym samym wliczył w poczet aresztu okres pomiędzy 14 lipca a 26 lipca, w którym prezydent pozostawał na wolności.

Z uwagi na to, że nieuchronnie zbliża się 12 października a śledztwo w sprawie nie zostało jeszcze zakończone, prokuratura wniosła do Sądu wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania o dwa miesiące. Posiedzenie Sądu w tej sprawie musi się odbyć do 12 października, na ta chwilę termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Close
Close