Co słychać na mieście?

Jest nowy operator świetlicy przy Waryńskiego.

Świetlica dla dzieci przy ulicy Waryńskiego 25, przez wiele lat była prowadzona i finansowana przez Powiat Żyrardowski. W ostatnich latach utrzymanie tej placówki kosztowało powiat około 270 tysięcy złotych rocznie. Ze względu na to, że powiat nie ma obowiązku prowadzenia tego typu świetlic o zasięgu lokalnym, 26 sierpnia 2015 roku zdecydowano o jej likwidacji.

Jednocześnie, na mocy porozumienia zawartego między Powiatem Żyrardowskim a miastem Żyrardów, zapewnienie opieki i pomocy dzieciom powinno odbywać się w formie zadań zleconych organizacji pozarządowej, wyłonionej w konkursie ofert a środki na ten cel pochodzą już z miejskiej kasy.

Od likwidacji – do teraz, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w formie świetlicy prowadziło Stowarzyszenie „Świetlik”, a do świetlicy uczęszczało trzydzieścioro dzieci.

W tym roku oferta Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Żyrardów okazała się lepsza.
Harcerze wycenili swoje zajęcia na 140 tysięcy złotych.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close