Ważne!Żyrardów

Rozłam w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej

Informujemy, że wystąpiliśmy z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.

Różnice w kluczowych dla nas  kwestiach dotyczących samorządu żyrardowskiego, jak również rozbieżności stanowisk pomiędzy członkami klubu są głównymi przesłankami podjętej decyzji. Nie podejmujemy się oceny występujących różnic w kategoriach właściwa – niewłaściwa ale traktujemy je jako elementy uniemożliwiające wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawowaniu mandatu. Jednocześnie nadal deklarujemy otwartość na współpracę ze wszystkimi radnymi Rady Miasta Żyrardowa niezależnie od przekonań i poglądów politycznych traktując swoją rolę jako służebną dla miasta i jego mieszkańców.

Anna Maria Kozłowska
Jarosław Gejcyg
Arkadiusz Rzepecki

W klubie radnych pozostali Grzegorz Obłękowski (Przewodniczący), Krzysztof Skrobisz i Jerzy Naziębło.

Back to top button
Skip to content