Regulamin

 

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie zyrardowskie.pl, (zwanym dalej Serwisem) jest płatne.
 2. Aby móc edytować, przedłużać ogłoszenie należy się wcześniej zarejestrować w Serwisie korzystając z formularza rejestracyjnego.
 3. Ogłoszenie będzie wyświetlane przez okres wykupiony podczas dodawania ogłoszenia. Po upływie tego terminu użytkownik powinien przedłużyć ważność ogłoszenia lub wykasować je jeśli jest nieaktualne.
 4. Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
 5. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Serwisu” oraz „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Serwisu.
 6. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na użytkowniku serwisu. Serwis nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach.
 7. Informacje zawarte na stronach serwisu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem.
 8. Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii.
 9. W przypadku sporu pomiędzy uczestnikami transakcji, w której pośredniczył Serwis, rezerwujmy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 • treść ogłoszeń, prezentowane w nich zdjęcia oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
 • zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
 • za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w Serwisie zostaną wykorzystane,
 • funkcjonowanie Serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

Serwis rezerwuje sobie prawo do:

 • usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
 •  modyfikowania niniejszego regulaminu,
 • czasowego przerywania pracy serwera,
 • braku akceptacji ogłoszenia bez podania przyczyn,
 • zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych,
 • przesyłania materiałów reklamowych dotyczących serwisu ogłoszeniowego oraz produktów i usług firm trzecich.

Niedozwolone jest reklamowanie lub oferowanie następujących towarów:

 • organów ludzkich,
 • broni,
 • narkotyków i materiałów pornograficznych,
 • towarów pochodzących z kradzieży lub towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
 • informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe,
 • zarabiania poprzez odbieranie maili, itp.
 • towarów, które nie istnieją,
 • ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,
 • towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
 • produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza.
Close
Close