Breaking NEWSKulturalnie

„Przez miłość do ludzi zostałam pielęgniarką”. Promocja książki o senator Janinie Fetlińskiej

10 kwietnia mija 9. rocznica tragicznej śmierci Janiny Fetlińskiej – pielęgniarki, doktora nauk medycznych, senatora VI i VII kadencji oraz społecznika. Z tej okazji staraniem Stowarzyszenia „Wspólnota Żyrardowa” wydano książkę „Janina Fetlińska. Pielęgniarka, społecznik, senator RP (1952–2010)”, której inauguracja odbędzie się 13 kwietnia w Niepokalanowie. Pomysłodawcą publikacji jest Maciej Małecki – poseł na Sejm RP z okręgu płocko-ciechanowskiego.

Janina Fetlińska z d. Galicka urodziła się 14 czerwca 1952 r. Ukończyła Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Krakowie w 1971 r. oraz Wydział Pielęgniarski Lubelskiej Akademii Medycznej uzyskując w roku 1977 tytuł magistra pielęgniarstwa. W 1986 r. jako pierwsza w Polsce pielęgniarka uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie pielęgniarstwa. Przez miłość do ludzi zostałam pielęgniarką – mówiła Janina Fetlińska o wyborze drogi życiowej. Była Dyrektorem Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia. Brała czynny udział w realizacji Programu Rozwoju Polskiej Służby Zdrowia Rządu Polskiego i Banku Światowego oraz jako ekspert, a następnie dyrektor Programu Rozwoju POZ i Samorządu Pielęgniarskiego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Rządu Kanadyjskiego. Bardzo ważnym elementem pracy dr Janiny Fetlińskiej były działania na rzecz rozwoju zawodowego i kształcenia pielęgniarek. Była pierwszym Prezesem (1994-1997) Stowarzyszenia Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce. Tworzyła samorząd pielęgniarski na Mazowszu. Inicjowała tłumaczenia i opracowania podręczników dla pielęgniarek oraz recenzowała prace naukowe dla wielu wydawnictw. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów i prac naukowych z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia i zdrowia publicznego. Pełniła funkcję radnego powiatu ciechanowskiego pierwszej i drugiej kadencji. Zaangażowana była w wiele inicjatyw społecznych na szczeblu zarówno lokalnym, jak i krajowym. Była jednym z najbardziej aktywnych i pracowitych senatorów (VI i VII kadencji). Zginęła w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. udając się na uroczystość obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Cała biografia Janiny Fetlińskiej świadczy o jej oddaniu dla zwykłych ludzi. W szkole i w domu uczono mnie, że z chorych czy brzydkich nie można się wyśmiewać albo ich poniżać, należy im pomagać i wspierać w ich większym trudzie życia, trudnym losie, bowiem jest to sprawdzian mojego człowieczeństwa, mojej kultury, mojego stosunku do Boga i ludzi – mówiła. Zawsze i przede wszystkim czuła się pielęgniarką i społecznikiem. Była osobą o ogromnej wrażliwości społecznej, niezwykle życzliwą i pomocną ludziom. Powtarzała często: Nie jestem politykiem, jestem społecznikiem. Zawsze będę pomagać ludziom. Jeden z autorów książki, doktor Rafał Zgorzelski podkreśla, że w całym czasie niezliczonej ilości godzin pracy nad książką, spotkań i rozmów nie spotkałem nikogo, kto powiedziałby coś złego o Janinie Fetlińskiej. W Ciechanowie jej nazwisko otwierało każde drzwi, a szacunek okazywali wszyscy bez względu na przekonania polityczne – czytamy we wstępie do książki. I taką Janinę Fetlińską pamięta nie tylko Ciechanów, ale także i cała Polska.

Po tragicznej śmierci Senator Fetlińskiej, na zaproszenie Pawła Stobnickiego – społecznego asystenta Senator i prawdziwego kustosza pamięci o dr Fetlińskiej – włączyłem się w organizację uroczystości upamiętniających Panią Senator, które odbywają się co roku w kwietniu, u ojców franciszkanów w Niepokalanowie. Pomyślałem również o książce, która by pokazała przyjaciołom różne, mniej znane wątki z jej życia, a jednocześnie przybliżyła tę niezwykłą postać ludziom, którzy jej nie poznali.(…) I oto dzisiaj przekazujemy Czytelnikom tę tak potrzebną publikację. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jej powstanie i wydanie. Szczególnie autorom – na czele z niestrudzonym dr Rafałem Zgorzelskim, i patronom, których udało się pozyskać Wydawcy. Wierzę, że ci, którzy znali Panią Senator, odnajdą na stronach tej książki swoje wspomnienia, ale także dowiedzą się o faktach, o których wcześniej nie słyszeli. – wyznaje we wstępie do publikacji Maciej Małecki.

Książka powstała dzięki zaangażowaniu partnerów projektu, tj. Fundacji PZU, Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza, Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Grupy Azoty S.A. Wydawcą książki jest Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa”. Senator Janina Fetlińska była osobą wielce zasłużoną dla ziemi ciechanowskiej i płockiej. Pozostawiła po sobie wiele śladów swej działalności, stąd inicjatywa wydawnicza Wspólnoty. Przez tę publikację chcemy oddać cześć tej wyjątkowej osobie, która może być dzisiaj niewątpliwym autorytetem dla dorosłych, młodzieży i dzieci – podkreśla Krystyna Lenarczyk, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Żyrardowa”.

Patronat honorowy nad publikacją objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski. Autorami książki o dr Janinie Fetlińskiej są dr Rafał Zgorzelski, Irena Przybysz oraz ksiądz Damian Klimkowski.

Dodaj komentarz

Close
Close