Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA Sp. z o.o.  z Żyrardowa Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej

 13 września, podczas „Mazowieckiego Jarmarku Rozmaitości”, Elżbieta Lanc – członek zarządu województwa mazowieckiego wręczyła tegoroczne wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Otrzymały je wyłonione przez kapitułę konkursu najlepsze przedsiębiorstwa, osoby oraz instytucje działające na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu. Wśród nagrodzonych było Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit z Żyrardowa, które od początku września prowadzi żłobek Akademia Malucha Pluszowy Miś.

Tegoroczna, czwarta już edycja tego współzawodnictwa, którego pomysłodawcą i organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego, obejmowała trzy kategorie konkursowe: „Rozwój”, „Reintegrację” i „Odpowiedzialność”. Wszystkie w domyśle z przymiotnikiem „społeczny”. W kategorii „Rozwój” wśród laureatów znalazło się m.in. Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA z Żyrardowa, które 2 września tego roku otworzyło przy ul. Waryńskiego 1 pierwszy w mieście, dwujęzyczny żłobek działający na zasadach placówki publicznej.

W nowo otwartej placówce funkcjonującej pod nazwą „Akademia Malucha Pluszowy Miś” znalazło miejsce 75 dzieci. Nowo powstały żłobek odwiedziła m.in. Elżbieta Lanc. – Działania, które prowadzimy jako samorząd województwa mazowieckiego, mają m.in. na celu wspieranie podmiotów ekonomii społecznej. Ich działalność nie tylko pozwala tworzyć nowe miejsca pracy, ale i skutecznie eliminować problemy lokalnych społeczności przez rozwój  przedsiębiorczości – mówiła podczas spotkania członek zarządu województwa. – Działająca tu placówka jest właśnie przykładem takiej inicjatywy. Dla Żyrardowa to ważne miejsce, bo w dużej mierze rozwiązuje problem opieki nad małymi dziećmi, które znajdują tutaj doskonałe warunki do zabawy i rozwoju.

Nie chodzi o to, by rozwiązywać problemy pojedynczych jednostek skupionych na małej przestrzeni społecznej i dotykających wąskiej grupy odbiorców, ale o szersze spojrzenie na problem występujący w danym środowisku lokalnym, wymagający pełnej identyfikacji,  właściwej diagnozy i znalezienia sposobu jego rozwiązania. Na takie podejście – pozwalające na eliminację problemu – musi istnieć przyzwolenie społeczne i wola konsensusu oparta na ludzkiej solidarności i aktywności obywatelskiej. Temu też służy ekonomia społeczna.

Samorząd województwa mazowieckiego wspiera przedsiębiorczość społeczną na Mazowszu, przeznaczając na jej rozwój nie tylko fundusze unijne, ale i własne środki budżetowe. Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, a co za tym idzie nowych miejsc pracy oraz zapobieganie likwidacji tych już istniejących wymaga specjalistycznych szkoleń, profesjonalnego coachingu oraz popularyzacji wiedzy na temat ekonomii społecznej. To zadania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. – Jako pierwsi w Polsce postanowiliśmy wesprzeć działania ośrodków, przeznaczając 8,1 mln zł na rozwój przedsiębiorczości społecznej – podsumowała Elżbieta Lanc. – Z przeznaczonej puli w latach 2019-2021 powstanie na Mazowszu m.in. 90 nowych podmiotów i przedsiębiorstw społecznych, a realne wsparcie otrzyma 150 takich jednostek.

Pomocą prawną, kadrową i marketingową sfinansowaną ze środków publicznych objętych zostanie co najmniej 4 500 osób. Pieniądze trafią do mieszkańców Mazowsza zainteresowanych aktywizacją społeczną, którzy podejmą zatrudnienie i odnajdą swoje miejsce na otwartym rynku pracy.

Dzięki środkom otrzymanym z samorządu województwa OWES-y będą miały możliwość skoncentrować się na tym, na czym zależy im najbardziej: na usługach animacji lokalnej, wsparciu grup inicjujących powstawanie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz ekonomizacji organizacji pozarządowych przez rozwój działalności gospodarczej i odpłatnej pożytku publicznego. Kolejne podmioty dostaną pieniądze na rozpoczęcie lub przekształcenie organizacji pozarządowych w przedsiębiorstwa społeczne. To ważne, bo wartość dodana każdego przedsiębiorstwa ma wymiar społeczny, który wiąże się bezpośrednio z budowaniem lokalnej wspólnoty.

Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej działają w każdym z dziewięciu subregionów województwa mazowieckiego. Wszystkie posiadają akredytację AKSES, wprowadzoną kilka lat temu przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. To gwarancja jakości ich działania. Na terenie subregionu żyrardowskiego wsparcia udziela Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

– Inwestujemy w rozwój – powiedziała Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – bo środki pochodzące z Unii Europejskiej kiedyś się skończą lub zostaną ograniczone, a przecież musimy podnosić jakość życia, ograniczać wykluczenie społeczne i bezrobocie czy realizować politykę spójności terytorialnej. Cieszę się, że udało się przekonać władze Mazowsza do zainwestowania w instytucje wspierające rozwój ekonomii  społecznej w regionie, bo na tym właśnie powinna polegać polityka inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close