Co słychać na mieście?

Przebudowa dróg powiatowych nabiera tempa.

W dn. 26 lipca podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminą Wiskitki o pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice” współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorzadowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W tym samym dniu podpisano drugie porozumienie o pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje zadań pn. „Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków”

Porozumienia zostały podpisane przez Starostę Beatę Sznajder, Wicestarostę Krzysztofa Dziwisza przy kontrasygnacie Skarbnik Edyty Fedorowicz oraz Wójta Gminy Wiskitki Rafała Miturę przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Wiskitki Danuty Taras.

W myśl porozumienia oba odcinki dróg mają być gotowe przed grudniem 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close