Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Prezydent pozostaje w areszcie śledczym

Wojciech Jasiński, decyzją Sądu Okręgowego w Kaliszu od dnia 8 sierpnia 2018 roku pozostaje tymczasowo aresztowany. W tej chwili ciążą na nim dwa zarzuty prokuratorskie, korupcyjne i niedopełnienie obowiązków na szkodę nie mniejszą niż 350 tysięcy złotych. Decyzją Sądu Rejonowego w Żyrardowie areszt tymczasowy został przedłużony o dwa miesiące, do dnia 11 grudnia 2018 roku. Obrona nie zgadza się decyzją i już zapowiedziała jej zaskarżenie. 

Jeden z zarzutów dotyczy przekroczenia między 2016 a 2017 rokiem uprawnień funkcjonariusza publicznego w toku dwóch organizowanych przez urząd miejski procedur przetargowych. W zamian za korzyść majątkową w wysokości 80 tys. zł miał przekazywać dwóm pozostałym podejrzanym istotne informacje dotyczące przetargów na sprzedaż leżących w nadmorskim pasie w Rewalu nieruchomości, stanowiących własność i będących w użytkowaniu wieczystym Urzędu Miasta w Żyrardowie.

Drugi zarzut dotyczy niedopełnienia obowiązków poprzez niezastosowanie prawa zamówień publicznych i podpisanie umowy z jednym z prywatnych podmiotów na szkodę nie mniejszą niż 350 tysięcy złotych. Podmiotowi dodatkowo użyczano nieodpłatnie pomieszczenia biurowe, pracowników, kupowano meble, sprzęt i oprogramowanie.

 

Dodaj komentarz

Close
Close