Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Prezydent powołał nowych wiceprezydentów

Prezydent Miasta Żyrardowa powołał w dniu wczorajszym dwóch zastępców. Od 5 lutego Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego w kierowaniu żyrardowskim ratuszem wspierać będą: Katarzyna Krawczyk – radca prawny, ekspert ds. zamówień publicznych, jako I Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa oraz Adam Lemiesz, specjalista ds. oświaty i spraw społecznych, jako II Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Katarzyna Krawczyk
Absolwentka Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie zamówień publicznych i procesów inwestycyjnych. Pierwsze prawnicze szlify zdobywała w renomowanej warszawskiej kancelarii radcowskiej, profilując swoją specjalizację w kierunku zamówień publicznych. Równocześnie pogłębiała swą jurystyczną wiedzę odbywając 3-letnią aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Zdając egzamin radcowski i składając ślubowanie wstąpiła do korporacji radców prawnych.
Od 2012 r. związana z samorządem, pełniąc funkcję Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, a następnie od roku 2017 Pełnomocnika Starosty ds. zamówień publicznych i inwestycji w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.
Doświadczenie zdobyte podczas aplikacji radcowskiej oraz wieloletniej pracy w administracji publicznej pozwoliło na podjęcie decyzji o założeniu własnej kancelarii radcowskiej.
W okresie od 2011 roku przeprowadziła dziesiątki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego podczas realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym, edukacyjnym i społecznym, jako ekspert ds. zamówień publicznych uczestniczyła w wielu kontrolach zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jest członkiem Rady Nadzorczej Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o.

Zarządzenie PMŻ: https://www.bip.zyrardow.pl/plik,25881,zarzadzenie-nr-4-20.…

Adam Lemiesz
Absolwent nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studium pedagogiczne na UW, Podyplomowe Studium Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Marketingu i Strategii Marketingowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z samorządem związany jest od 1998 r., kiedy to został radnym Rady Miejskiej w Sochaczewie. W latach 1999-2009 pracował w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie w Wydziale Promocji i Rozwoju, przez 6 lat pełniąc funkcję dyrektora tego wydziału. W 2009 r. rozpoczął pracę w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie na stanowisku pełnomocnika ds. UE. Odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie dotacji ze środków krajowych i zagranicznych, zwłaszcza z funduszy europejskich. Większość przygotowanych wówczas pod jego kierunkiem projektów dotyczyła obszaru oświaty. Od maja 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie pełni funkcję dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki wdrażając i realizując powiatową politykę oświatową (programy rozwojowe szkół współfinansowane ze środków wspólnotowych i krajowych, rewitalizacja szkolnictwa zawodowego także z wykorzystaniem programu Erasmus+, określanie średniookresowych obszarów strategicznych, prowadzenie polityki PR oświaty, prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych: boiska sportowe, hala sportowa, remonty, termomodernizacje, instalacje fotowoltaiczne).
Niezwykle ceni sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi. Od wielu lat działa społecznie współorganizując szereg akcji, imprez i wydarzeń historycznych, patriotycznych, turystycznych, sportowych, koncerty, konkursy wiedzy, wykłady, czy warsztaty umiejętności społecznych dla młodzieży i seniorów. Współpracował i współpracuje nadal m.in. z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, stowarzyszeniami „Zamek”, „Wspólnota Żyrardowa”, „Intra”, „Vademecum”.

Zarządzenie PMŻ: https://www.bip.zyrardow.pl/plik,25882,zarzadzenie-nr-5-20.…

Źródło
UM Żyrardów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close