Co słychać na mieście?

Prezydent podpisał umowę na zagospodarowanie Eko Parku

W dniu 21 listopada Prezydent Wojciech Jasiński podpisał umowę na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Eko Parku w Żyrardowie”. Podpisanie umowy oznacza, że wkrótce teren zostanie przekazany wykonawcy i do czasu zakończenia inwestycji, której realizacja potrwa do końca lipca 2018 r., Eko-Park będzie wyłączony z użytkowania.

Wyłonionym w przetargu Wykonawcą jest firma Krisbud Sp. z o.o. reprezentowana przez Krzysztofa Głucha, Prezesa Zarządu.

W pierwszej kolejności Wykonawca przystąpi m.in. do budowy ogrodzenia, budynku sanitarnego i monitoringu oraz uzbrojenia terenu w niezbędne instalacje.

Zakres planowanych prac obejmie m.in. budowę placów zabaw z atrakcjami dla najmłodszych, strefę aktywnego wypoczynku dla młodzieży i osób starszych, ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia i monitoringu. Na terenie Eko Parku powstanie również budynek sanitarny, nowe boiska i wiaty grillowe. Roślinność Eko Parku wzbogacona zostanie o nowe nasadzenia drzew i krzewów. Cały teren będzie ogrodzony, a w przyszłości powstaną parkingi.

Koszt inwestycji wyniesie 6.389.000,00 zł brutto. Zagospodarowanie Eko Parku to pierwsze z 10 zadań składających się na duży projekty unijny, na realizację którego Miasto pozyskało ponad 13 mln zł dofinansowania z Funduszu Spójności.

Close
Close