Co słychać na mieście?

Powstaną nowe parkingi przy ulicy kolejowej

Podczas gdy dwa parkingi ,,Parkuj i Jedź” wybudowane w pobliżu dworca służą już użytkownikom komunikacji zbiorowej, właśnie dowiedzieliśmy się, że Żyrardów otrzyma dofinansowanie na budowę kolejnych. Powstaną dwa parkingi typu „Parkuj i Jedź” – przy ul. Kolejowej (122 miejsca dla samochodów oraz 20 miejsc dla rowerów) i przy Pl. Piłsudskiego (47 miejsc dla samochodów oraz 20 miejsc dla rowerów). O środki unijne zabiegało trzynaście projektów. Miasto Żyrardów znalazło się w gronie pięciu samorządów, które otrzymają dofinansowanie.

Zadanie to obejmuje budowę nawierzchni, miejsc dla niepełnosprawnych, systemu monitoringu, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wiat i stojaków dla rowerów oraz ogrodzenia z bramami i furtkami.

Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj w latach 2018-2019. Całkowita planowana wartość inwestycji opiewa na ponad 2,8 mln zł, dofinansowanie z UE i budżetu państwa wynosi 2,5 mln zł.

Miasto Żyrardów w roku bieżącym, dzięki dofinansowaniu unijnemu, wybudowało w okolicach dworca już dwa parkingi – przy ul. Towarowej i POW – zapewniając w sumie 147 nowych miejsc dla samochodów i 60 dla rowerów.

Rozbudowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź” na obszarze aglomeracji warszawskiej ma służyć przede wszystkim mieszkańcom w codziennych dojazdach do pracy, a także zachęcić do podróżowania komunikacją zbiorową. Dlatego istotna jest ich lokalizacja właśnie przy przystankach transportu zbiorowego. Z bezpłatnego parkowania na parkingach ,,Parkuj i Jedź” mogą korzystać podróżujący posiadający ważny bilet komunikacji.

 

Źródło
Urząd Miasta Żyrardowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Close
Close