Na sygnale!

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika? To trzeba wiedzieć

 

ASF nie jest groźny dla ludzi. Występowanie choroby wśród dzików jest jednak wielkim zagrożenie dla produkcji trzody chlewnej. Dlatego warto wiedzieć, jak postępować w przypadku znalezienia padłych dzików.   

Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych osobników, które powinny być usuwane ze środowiska. Ale tylko rygorystyczne przestrzeganie kilku zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby i wprowadzenia jej do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Zasady te podaje Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na podstawie opracowania zatwierdzonego przez Główny Inspektorat Weterynarii. Warto je zapamiętać:

  •  jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby
  •  nie dotykać zwłok osobnika i pozostawić je w miejscu znalezienia
  •  zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej albo koła łowieckiego. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok, ewentualnie ich stan
  • Z kolei w związku z zagrożeniem ASF:
  •  w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas)
  • nie spuszczać psów ze smyczy
  • należy pamiętać, że zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z ich obsługą

Żródło: agropolska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Close
Close