Co słychać na mieście?

Pomnik J.Piłsudskiego z pieniędzy publicznych ? – głosuj!

Na ostatniej sesji Rady Miasta 30 listopada 2017 roku, radni Kukiz, Nowego Żyrardowa i Przymierza dla Żyrardowa uchwalili budowę pomnika Piłsudskiego ze środków budżetowych.

Aby przesunąć środki pieniężne na ten cel będzie musiała powstać kolejna uchwała.
Do tego czasu możemy zebrać opinie mieszkańców w tej sprawie, dlatego uruchomiliśmy ankietę:

[democracy id=”2″]

Jeżeli frekwencja będzie duża, to będzie to wyraźny sygnał dla radnych, jaka jest wola mieszkańców.

Dotarliśmy również do wyników głosowań w sprawie pomnika:

Wyniki głosowania nad uchwałą nr XLIX/352/17 w sprawie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego

„za” 10 głosów: radna Monika Gwiaździńska-Wrzesień, radny Jerzy Jankowski, radny Mariusz
Koźbiał, radna Beata Marzęda-Przybysz, radny Ryszard Mirgos, radny Marcin Rosiński, radny
Michał Tkacz, radny Marek Treliński, radny Marcin Zawiślański, radny Marek Studziński;
„przeciw” 6 głosów: radny Jarosław Gejcyg, radny Jerzy Naziębło, radny Robert Rybicki, radna
Barbara Rzeczycka, radny Arkadiusz Rzepecki, radna Grażyna Stefańska;
„wstrzymuję się” 3 głosy: radny Józef Kapusta, radny Arkadiusz Sowa, radny Sławomir Wardziak;
nieobecni w trakcie głosowania: radny Przemysław Brzycki;
nieobecni na sesji: radna Wiesława Bińkowska-Chuda

Wyniki głosowania nad wnioskiem radnego Arkadiusza Sowy dot. wniesienia poprawki w § 4 o następującej treści „Środki finansowe na realizację budowy pomnika pochodzić będą ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez komitet społeczny”

„za” 9 głosów: radny Jarosław Gejcyg, radny Józef Kapusta, radny Jerzy Naziębło, radny Robert
Rybicki, radna Barbara Rzeczycka, radny Arkadiusz Rzepecki, radny Arkadiusz Sowa, radna Grażyna
Stefańska, radny Sławomir Wardziak;
„przeciw” 10 głosów: radna Monika Gwiaździńska-Wrzesień, radny Jerzy Jankowski, radny Mariusz
Koźbiał, radna Beata Marzęda-Przybysz, radny Ryszard Mirgos, radny Marcin Rosiński, radny
Michał Tkacz, radny Marek Treliński, radny Marcin Zawiślański, radny Marek Studziński;
„wstrzymuję się” 0 głosów:
nieobecni w trakcie głosowania: radny Przemysław Brzycki;
nieobecni na sesji: radna Wiesława Bińkowska-Chuda.

Wyniki głosowania nad wnioskiem radnego Roberta Rybickiego dot. zmiany treści § 4, poprzez wykreślenie zdania „Środki finansowe na realizację budowy pomnika pochodzić będą ze środków budżetu miasta (Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego)” i wpisanie w to miejsce zdania „Środki finansowe na realizacje budowy pomnika pochodzić będą z dobrowolnych wpłat osób i podmiotów prywatnych”

„za” 9 głosów: radny Jarosław Gejcyg, radny Józef Kapusta, radny Jerzy Naziębło, radny Robert
Rybicki, radna Barbara Rzeczycka, radny Arkadiusz Rzepecki, radny Arkadiusz Sowa, radna Grażyna
Stefańska, radny Sławomir Wardziak;
„przeciw” 10 głosów: radna Monika Gwiaździńska-Wrzesień, radny Jerzy Jankowski, radny Mariusz
Koźbiał, radna Beata Marzęda-Przybysz, radny Ryszard Mirgos, radny Marcin Rosiński, radny
Michał Tkacz, radny Marek Treliński, radny Marcin Zawiślański, radny Marek Studziński;
„wstrzymuję się” 0 głosów:
nieobecni w trakcie głosowania: radny Przemysław Brzycki;
nieobecni na sesji: radna Wiesława Bińkowska-Chuda.

Jeżeli macie Państwo problem z oddaniem głosu (komunikat: Twój adres IP już głosował), to prosimy o rejestrację w naszym portalu jako użytkownik. Wtedy system nie sprawdza adresu IP tylko pozwala jednemu użytkownikowi zagłosować jeden raz. 🙂 https://zyrardowskie.pl/zarejestruj-sie/

Źródło
test
Close
Close