Breaking NEWSGospodarka

Plan gospodarki odpadami województwa mazowieckiego 2024 przyjęty

Dynamiczny wzrost masy selektywnie zbieranych odpadów – to założenie „Planu gospodarki odpadami województwa mazowieckiego 2024”. Dokument został we wtorek przyjęty przez mazowieckich radnych.

Mazowsze od dwóch lat nie miało prawidłowo uchwalonego planu gospodarki odpadami. To dokument, który wskazuje kierunki polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz sposób osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej.

Mazowieccy radni uchwalili plan jednogłośnie.

Zgodnie z ustawą o odpadach PGO musi być uzgodniony z ministrem środowiska. Najnowsza wersja PGO została pozytywnie zaopiniowana przez MŚ w połowie grudnia.

Na terenie województwa mazowieckiego powstaje ponad 14 mln Mg odpadów (dane z 2016 r.), w tym około 1,7 mln Mg odpadów pochodzenia komunalnego. Największy udział w strumieniu odpadów komunalnych – ponad 70 proc. – stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Przyjęty we wtorek PGO przewiduje, że w kolejnych latach nastąpi na Mazowszu niewielki wzrost masy wytwarzanych odpadów komunalnych, co związane jest m. in. z przewidywanym wzrostem liczby ludności zamieszkującej województwo. PGO zakłada jednak spadek masy odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych na rzecz wzrostu selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów. W 2024 roku zmieszane odpady komunalne mają stanowić około 50 proc. masy z 2016 roku.

„Dynamiczny wzrost masy selektywnie zbieranych odpadów związany będzie m.in. z powstawaniem i unowocześnianiem istniejących punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także wzrostem świadomości ekologicznej przedsiębiorców i konsumentów” – czytamy w dokumencie.

Zmieszane odpady komunalne mogą być przekazywane wyłącznie do instalacji RIPOK. Dlatego jedną z kluczowych kwestii jest wyznaczenie w PGO regionów gospodarki odpadami komunalnymi w województwie. Mazowiecki PGO wyznacza pięć regionów gospodarki odpadami komunalnymi, trzy – wyznaczone w ramach województwa mazowieckiego oraz dwa regiony utworzone z województwem łódzkim i podlaskim.

PGO przewiduje zwiększenie puli dostępnych instalacji dla przetwarzania odpadów. Wprowadza ponadto ciągłość odbioru odpadów z gmin w przypadku wystąpienia awarii którejkolwiek z instalacji lub wyczerpania rocznych limitów przyjmowania odpadów. Przewidziano też utworzenie nowych instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych i bioodpadów. Zapewniono też możliwość przetwarzania wysokoenergetycznej frakcji odpadów.

Obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami wynika z ustawy o odpadach. Mazowsze było jedynym regionem, który nie miał planu gospodarki odpadami i przez to jako jedyny w kraju nie mógł korzystać z funduszy europejskich na gospodarkę odpadami. W 2016 r. sejmik województwa mazowieckiego przyjął plan gospodarowania odpadami (PGO), który został zakwestionowany przez wojewodę, a potem uchylony przez sąd administracyjny w obu instancjach.

Integralną częścią przyjętego we wtorek PGO są: plan inwestycyjny, program zapobiegania powstawaniu odpadów, program usuwania wyrobów zawierających azbest oraz prognoza oddziaływania na środowisko PGO WM 2024.

Źródło
aba/ woj/ samorzad.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close