Patronat

Portal zyrardowskie.pl może zaoferować:

1. Możliwość zamieszczenia jednej z form reklamy internetowej promującej wydarzenie/imprezę na stronach portalu.
2. Informacja o imprezie/wydarzeniu z możliwością zamieszczenia kilku zdjęć, wyświetlana na stronie głównej portalu oraz w danym serwisie tematycznym, w zależności od charakteru imprezy/wydarzenia.
3. Jednoczesna promocja imprezy/wydarzenia pod patronatem serwisie portalu w różnych formach oraz na stronach social media portalu.
4. Inne niestandardowe formy uzgodnione indywidualnie z klientem, w zależności od potrzeb i charakteru imprezy/wydarzenia obejmowanego patronatem.

W zamian oczekujemy:

1. Zamieszczenie naszego logotypu portalu na wszelkich materiałach reklamowych promujących dane wydarzenie, imprezę, koncert (plakaty, ulotki, programy, itp.)
2. Zamieszczenie zyrardowskie.pl jako patrona medialnego we wszelkich informacjach prasowych dotyczących wydarzenia/imprezy objętej patronatem.
3. W zależności od miejsca i charakteru imprezy/wydarzenia możliwość powieszenie bannera reklamowego portalu, plakatu, kolportażu ulotek, emisji prezentacji multimedialnej lub też reklamy radiowej.
4. Przeznaczenie na rzecz portalu oraz w celach konkursowych odpowiedniej puli nagród w postaci, np. wejściówek na daną imprezę/wydarzenie/koncert, jeśli oczywiście są one warunkiem wstępu. (Nie dotyczy imprez bezpłatnych).

Ponadto przewidujemy inne formy współpracy nie wymienione powyżej, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Wszystkich zainteresowanych współpracą przy nagłośnieniu imprez/wydarzeń zapraszamy do skontaktowania się z nami:

e-mail: informacje@zyrardowskie.pl