Co słychać na mieście?

Instalacja Suszenia Osadów Ściekowych

W środę, 30 listopada 2016 r., podczas konferencji, która odbyła się w żyrardowskiej Resursie, uroczyście otwarto Instalację Suszenia Osadów Ściekowych w Żyrardowie.

Otwarcia dokonali Wojciech Jasiński – Prezydent Miasta Żyrardowa, Hanna Bieżuńska – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie oraz Lidia Bezeg Wiceprezes KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.

Suszarnia osadów w Żyrardowie wraz z obiektami i urządzeniami technologicznie powiązanymi zajmuje część nieruchomości gruntowej znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie przy ulicy Czystej 5.

Poprawa standardu życia mieszkańców oraz skuteczniejsza ochrona środowiska naturalnego to nadrzędne cele, które są wdrażane od lat przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie.

Suszarnia w Żyrardowie została zrealizowana w ramach projektu „Gospodarka Wodno-Ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość budowy suszarni osadów wyniosła 12 664 485,90 zł brutto (10 296 330,00 zł netto). Pozyskane dofinansowanie to kwota w wysokości 5 628 682,97 zł. Inwestycja ta jest najwyższej klasy tego rodzaju przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską, a nawet światową.

Lokalizacja suszarni ściśle wynika z jej technologicznego powiązania z obiektami i urządzeniami oczyszczalni ścieków, a w szczególności z powiązania ze stacją odwadniania komunalnych osadów ściekowych.

Budowa suszarni osadów w Żyrardowie ma na celu zmniejszenie ilości i objętości wytwarzanego komunalnego osadu ściekowego jako odpadu wytwarzanego w procesie oczyszczania ścieków. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami wytworzonymi w związku z pracą instalacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Sterowanie i monitorowanie instalacji odbywa się za pomocą sterownika programowalnego. Podczas pracy instalacji, programowalne urządzenia sterujące kontrolują i monitorują odpowiednie dane. Instalacja wyposażona jest w kamery i wyświetlacz pokazujący mieszankę osadu odwodnionego z wysuszonym, miejsce podawania sadu na taśmę oraz osad na wylocie z taśmy po procesie suszenia. Sucha masa w produkcie końcowym procesu jest kontrolowana poprzez wykonywanie ciągłych pomiarów.

Bezpieczeństwo instalacji jest zagadnieniem w wysokim stopniu priorytetowym. Instalacja do suszenia opracowana w oparciu o Analizę zagrożeń (HAZOP i ATEX) funkcjonuje w ramach części najnowszych wymagań Wspólnoty Europejskiej.

Wysoki stopień automatyzacji pracy urządzenia oraz ciągłe monitorowanie wszystkich parametrów mających związek z bezpieczeństwem zapewnia automatyczne wyłączanie instalacji w przypadku błędu operatora lub, jeżeli wartości graniczne zostają przekroczone. Cechą charakterystyczną instalacji jest to, że posiada ona urządzenia do ciągłego pomiaru zawartości CO-, CO2- oraz stężenia pyłu w powietrzu suszącym.

Instalacja suszarni osadów wyposażona jest w urządzenia i obiekty niezbędne dla zapewnienia osiągnięcia celu tj. wysuszenia komunalnego osadu ściekowego do wielkości 65-92% suchej masy.

Proces suszenia osadów poprawia właściwości fizyczne komunalnych osadów ściekowych i eliminuje negatywne oddziaływanie na środowisko, a w szczególności:

  • zmniejsza do minimum objętości powstających na oczyszczalni osadów, (w stosunku do osadu przefermentowanego, mechanicznie odwodnionego, objętość osadu po wysuszeniu zmniejsza się 3-4 krotnie),
  • zapewnia wymagany stopień higienizacji osadu,
  • zapewnia stabilizację osadu tzn. eliminuje zdolność do powstawania nieprzyjemnych zapachów (zagniwania),
  • umożliwia różnorodne zagospodarowanie osadów poprzez możliwość odbioru różnych jego form: odwodnionego, wysuszonego,
  • umożliwia przyjmowanie odwodnionego osadu dowożonego z innych oczyszczalni do wysuszenia, co w znacznym stopniu ograniczy problem utylizacji osadu odprowadzanego z lokalnych oczyszczalni ścieków,
  • w efekcie suszenia osadów ściekowych następuje daleko idąca zmiana ich właściwości fizycznych w skutek czego polepsza się logistyka oraz spektrum możliwości unieszkodliwiania osadu,
  • suszenie osadu pozwala na daleko idącą redukcję masy i objętości osadów oraz uzyskanie paliwa o dużej wartości opałowej. Pozwala to, w zależności od wybranej metody suszenia i uzyskania stopnia wysuszenia, na wytworzenie produktu nadającego się do składowania i transportu.

Instalacja Suszenia Osadów Ściekowych w Żyrardowie zapewnia stosowanie technologii spełniających wszystkie wymagania w zakresie ochrony środowiska.

img_7062 img_7070

Źródło: Urząd Miasta Żyrardowa / Foto: Urząd Miasta Żyrardowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close