Gospodarka

Okrzei 54b sprzedana za 2 mln zł

 

W wyniku przetargu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego sprzedano prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Stefana Okrzei 54b stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Żyrardów.

Przetarg wygrała Korporacja Inwestycyjna Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Warszawy i zapłaci za działkę 2 066 600 zł + VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren oznaczony jako 12 UM:

 • Przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej;
 • Wysokość budynków: minimalna – 16,0 m, maksymalna – 21,0 m;
 • Powierzchnia zabudowy: do 65% powierzchni działki budowlanej;
 • Powierzchnia biologicznie czynna: minimum 10% powierzchni działki budowlanej;
 • Potrzeby parkingowe, w tym bilansowane miejsca w garażach powinny być zapewnione
  w granicach terenu; należy zapewnić minimum 1 miejsce parkingowe dla: funkcji handlowej na każde 40 m2 powierzchni sprzedaży, dla pozostałych usług – na każde 200 m2 powierzchni użytkowej;
 • Wskaźnik intensywności zabudowy: do 0,65;
 • Nie dopuszcza się ukośnej lokalizacji obiektów w stosunku do drogi (ulicy) o symbolu 3 KDL oraz nie dopuszcza się stosowania ściętych narożników bryły budynku;
 • Zakaz budowy budynków gospodarczych, garaże tylko w kubaturze budynków, w tym
  w kondygnacji podziemnej;

 

Inwestor powinien zacząć inwestycję na zakupionym terenie w przeciągu 2 lat od podpisania umowy notarialnej, a zakończyć w ciągu 5 lat.

2016-10-07-14-30-322016-10-07-14-30-12

2016-10-07-14-37-35

2016-10-07-14-37-25

2016-10-07-14-37-14

2016-10-07-14-37-03

2016-10-07-14-36-53

2016-10-07-14-37-03

Dodaj komentarz

Close
Close