Zalew Żyrardowski

Wynik konsultacji dot. zalewu żyrardowskiego

Poniżej przedstawiamy zgłoszone przez mieszkańców pytania i propozycje do koncepcji zagospodarowania zalewu żyrardowskiego oraz odpowiedzi na te pytania. Zakończenie prac nad projektem planowane jest do końca tego roku.

 

 1. Czy ścieżka rowerowa przebiega poza ogrodzeniem ośrodka?

Tak

 1. W jakiej odległości od zalewu usytuowana jest ścieżka rowerowa?

Projekt budowlany ścieżki nie jest jeszcze opracowany.

 1. Czy teren będzie monitorowany?

Rozważane jest zainstalowanie monitoringu.

 1. Jaka jest przewidziana głębokość kąpieliska?

Brak danych z uwagi na nie zakończone prace projektowe.

 1. Czy jest możliwość budowy wyciągu dla nart wodnych?

Na terenie ośrodka niema takiej możliwości.

 1. Czy jest planowane dopuszczenie do zalewu prywatnych inwestorów?

Na terenie ośrodka prawdopodobnie tak w ramach działalności handlowej i gastronomicznej. Szczegółowe zasady ustali zarządca obiektu.

 1. Co jest planowane po drugiej stronie zalewu?

Projekt zagospodarowania dotyczy terenu ośrodka. Jedynym elementem jest ścieżka rowerowa planowana jako pętla wokół zalewu.

 1. Jakie są wymiary kąpieliska?

Kąpielisko będzie posiadało wymiary zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 1. Prośba o konsultacje projektu z WOPR.

Projekt zagospodarowania był konsultowany z WOPR. Projekty budowlane związane z kąpieliskiem będą również konsultowane.

 1. Sugestia zmiany usytuowania slipu.

Sugestię przekazano projektantom.

 1. Prośba o wyznaczenie na terenie toalety dla psów

Miejsce takie zostanie wyznaczone.

 1. Co jest planowane na terenie ośrodka w okresie zimowym?

Ośrodek w okresie zimowym będzie nieczynny.

 1. Jaki jest planowany termin budowy ośrodka?

2017/2018 r.

 1. Jaki będzie wpływ ośrodka na jakość wody w zbiorniku?

Z terenu ośrodka odprowadzanie nieczystości do zalewu nie będzie miało miejsca w związku z tym nie będzie miał on wpływu na jakość wody w zalewie.

 1. Jaki będzie wpływ na frekwencję budowa w sąsiednich miejscowościach podobnych ośrodków?

Według naszej oceny nie będą one miały wpływu.

 1. Czy boiska wielofunkcyjne będą czynne przez cały rok?

Nie. Tylko w okresie pracy ośrodka.

 1. Czy finalny projekt będzie konsultowany społecznie?

Nie.

 1. Jakie zasady będą obowiązywać w wypożyczalni rowerów?

Takie same jak w systemie miejskim planowanym do startu w przyszłym roku.

 1. Jakie będą koszty realizacji projektu?

Ok. 5.000.000,00 zł

 1. Czy przewidywana jest możliwość przechowywania łódek na terenie ośrodka?

Przewidziane są pomieszczenia do przechowywania sprzętu pływającego, który będzie na wyposażeniu ośrodka

 1. Czy rozważana jest możliwość budowy pomostu dla żeglarzy po drugiej stronie zalewu?

W ramach tego opracowania Nie.

 1. Czy przewidywana jest możliwość nocowania na terenie ośrodka w namiotach?

Rozważana jest taka możliwość. Szczegóły ustali zarządca obiektu.

 1. Czy w ramach projektu przewidywana jest naprawa i wzmocnienie schodów i zapory?

Omawiany projekt dotyczy jedynie ośrodka.

 1. Czy przewiduje się zasłonięcie od strony zalewu ogródków działkowych?

Nie.

 1. Co jest powodem nie przyjmowania się sadzonych drzew na terenie ośrodka?

Prawdopodobnie zła jakość sadzonek.

 1. Czy jest monitorowany brzeg przy ogródkach działkowych pod kątem odprowadzania nieczystości do zalewu?

Przeprowadzane są okresowe kontrole.

 1. Czy planowane jest wzmocnienie brzegu po drugiej stronie?

Tak lecz nie w ramach tego opracowania.

 1. Czy budowa ośrodka będzie etapowana?

Nie.

 1. Jakie zabezpieczenia przed wandalizmem są planowane?

Obecnie nie zapadły wiążące decyzje co do sposobu ochrony.

 1. Prośba o wykonanie dodatkowego slipu poza ogrodzonym terenem ośrodka (sugerowane usytuowanie przy wlocie rzeki Pisi do zalewu).

Wniosek przekazany projektantom.

 1. Sugerowane jest wykonanie spowalniaczy ruchu na ul. Ziołowej przy ośrodku.

Będzie możliwe i zasadne po przebudowie ul. Ziołowej.

 1. Proponowana jest lokalizacja na terenie ośrodka skateparku.

Nie przewidujemy.

 1. Proponowane jest zaprojektowanie obok ścieżki rowerowej wykonanie ścieżki dla biegaczy co umożliwi organizowanie zawodów biegowych.

Brak miejsca.

 

koncepcja

 

Pełną koncepcję zagospodarowania zalewu żyrardowskiego odnajdą Państwo na poniższej stronie:

Najnowsza, oficjalna koncepcja zagospodarowania Zalewu Żyrardowskiego !

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close