Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Od nowego roku możliwe ograniczenia w sprzedaży alkoholu

Możliwość ograniczenia przez samorządy nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach oraz wprowadzenie nowych przepisów regulujących picie alkoholu w miejscach publicznych – to główne założenia ustawy, którą dzisiaj uchwalił Sejm.
 
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw ma doprecyzować i uregulować przepisy tak, by umożliwić gminom działania ograniczające dostępność alkoholu. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia do limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych, także tych do 4,5 proc. W obecnym stanie prawnym Rada Gminy określając liczbę punktów sprzedaży alkoholu, nie uwzględnia w limicie piwa i alkoholu do 4,5 proc.
 
Gmina w drodze uchwały, będzie mogła ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych (sołectwa, dzielnic, osiedli), które jej podlegają, a także będzie miała możliwość ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży między godziną 22 a 6.
 
Zmienią się też przepisy dotyczące picia w miejscach publicznych. Obecnie obowiązuje zakaz picia alkoholu w konkretnych miejscach publicznych, m.in. na ulicach, placach, w parkach. Nowe przepisy wprowadzają szerszy, generalny zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ale z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, które będą wyznaczać samorządy.
 
Jeszcze przed uchwaleniem nowelizacji ustawy zapytaliśmy panią rzecznik żyrardowskiej policji o problem spożywania alkoholu w miejscach publicznych:

 

Na terenie Żyrardowa często spotykanym jest picie alkoholu właśnie w bramach wejściowych do budynków, także w pobliżu sklepów. Potwierdzalność zagrożenia tej kategorii (spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych) na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa to nieco ponad 20% na terenie miasta (20 potwierdzonych na 97 naniesionych). Pragnę zauważyć, że policjanci sprawdzają każdy sygnał, który do Nas dociera i jak wspomniał na debacie insp. Arkadiusz Zgieb, podjęliśmy z Urzędem Miasta próbę wpisania do prawa miejscowego niektórych miejsc, aby ograniczyć tą dolegliwą społecznie przypadłość – ale proces tworzenia przepisów jest bardzo skomplikowany i długotrwały – mówi asp. Agnieszka Ciereszko.

O to samo dwa tygodnie temu zapytaliśmy żyrardowską straż miejską:

Zgłoszenia dotyczą zasadniczo terenu całego miasta z tym, że w stosunkowo mniejszym zakresie dotyczą osiedli domków jednorodzinnych.

             Nasilenie spożywania alkoholu zauważalne jest w centrum miasta, a w szczególności w Parku Miejskim, na  pl. Jana Pawła II, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednak należy pamiętać, że w tych miejscach funkcjonuje monitoring miejski, co bez wątpienia ma bardzo duży wpływ na ilość ujawnionych wykroczeń.

             Rejony punktów całodobowej sprzedaży alkoholu rzeczywiście są miejscami w których stosunkowo częściej dochodzi do naruszenia prawa związanego z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu, czy też nieobyczajnych wybryków i wynika to bezpośrednio z charakteru prowadzonej działalności.

           Jako przykład można podać tu placówkę handlową, która funkcjonowała swego czasu w rejonie ul. Legionów Polskich w Żyrardowie, gdzie cyklicznie dochodziło do przypadków spożywania alkoholu, zakłócania spokoju i porządku publicznego, natomiast po zamknięciu ww. placówki przestano odnotowywać zgłoszenia dotyczące naruszenia prawa w tym rejonie.

            Informuję jednocześnie, że w 2016 roku odnotowano 312 przypadków spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, natomiast do końca września 2017 r., tych przypadków ujawniono 251.

Z-ca Komendanta                                                                                            Zbigniew Biegański

W związku z tym, że teraz jest „wszystko w rękach” naszych radnych, chcielibyśmy poznać Państwa zdanie:

 

Close
Close