Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Od 1 stycznia nowa stawka za odpady

Od 1 stycznia 2021 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/263/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2020 roku, obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25,50 zł od osoby za miesiąc.

Przypominamy również, iż w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości należy gromadzić tylko i wyłącznie w sposób selektywny. W przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z wolą ustawodawcy, będzie naliczana opłata podwyższona, która aktualnie wynosi 51,00 zł od osoby za miesiąc.

Uchwała Nr XXXI/263/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna jest na stronie:
https://www.bip.zyrardow.pl/2849,uchwaly-rady-miasta-zyrardowa

Dodaj komentarz

Close
Close