Najważniejsze informacje!Żyrardów

Nowy Skarbnik Powiatu

Radni na Sesji w dniu 26 stycznia podjęli uchwały o odwołaniu pani Edyty Fedorowicz z funkcji Skarbnika Powiatu i powołaniu na jej miejsce pani Moniki Gąsiorowskiej. Dotychczasowa Skarbnik sprawowała swą funkcję zarządcy powiatowych finansów od 17 lat. W październiku podjęła decyzję o odejściu składając wypowiedzenie umowy o pracę. Zarząd Powiatu postanowił w tej sytuacji zaproponować objęcie funkcji Skarbnika  pani Monice Gąsiorowskiej, głównemu specjaliście w Wydziale Finansowym, która wielokrotnie zastępowała  podczas nieobecności panią Skarbnik.

29 stycznia był ostatnim dniem pracy w Starostwie pani Edyty, wtedy też Zarząd Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu i załoga Starostwa podziękowała za dotychczasową wieloletnią współpracę. 1 lutego, fotel Skarbnika Powiatu Żyrardowskiego zajęła pani Monika Gąsiorowska.

Dodaj komentarz

Back to top button