Breaking NEWSCo słychać na mieście?Komentarz polityczny

Nazwy ulic zmienione – pełne wyniki głosowań

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta (31 sierpnia 2017r.) głosowane były uchwały w związku z ustawą dekomunizacyjną i zmianami nazw ulic w Żyrardowie.

Po burzliwej dyskusji zmieniono nazwy sześciu ulic, jednak najprawdopodobniej jest to tylko część zaplanowanych zmian.

W artykule z 27 czerwca 2017 roku pt. Dekomunizacja po żyrardowsku (https://zyrardowskie.pl/dekomunizacja-po-zyrardowsku/) umieściliśmy ankietę i poprosiliśmy Państwa o wyrażenie opinii w tej sprawie. Zdecydowana większość z Państwa wyraziła swój sprzeciw, dla tak daleko idących zmian, w szczególności co do ulic, które  z ustrojem komunistycznym mają niewiele wspólnego.

Po zatwierdzeniu zmian, chcielibyśmy zapytać Państwa jeszcze raz o opinię w tej sprawie.

[democracy id=”19″]

 

Wyniki głosowań Radnych:

Uchwała Nr XLVI/327/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie (ul. Jodłowskiego)

12 głosów „za”: radny Przemysław Brzycki, radny Jerzy Jankowski, radny Józef Kapusta, radny Mariusz Koźbiał, radna Beata Marzęda-Przybysz, radny Marcin Rosiński, radny Arkadiusz Sowa, radna Grażyna Stefańska, radny Marek Studziński, radny Marek Treliński, radny Sławomir Wardziak, radny Marcin Zawiślański

5 głosów „przeciw”: radny Jarosław Gejcyg, radny Jerzy Naziębło, radny Robert Rybicki, radna Barbara Rzeczycka, radny Arkadiusz Rzepecki

0 głosów „wstrzymuję się”
Nieobecni podczas głosowania: radna Wiesława Bińkowska-Chuda, radna Monika-Gwiaździńska-Wrzesień, radny Ryszard Mirgos, radny Michał Tkacz

Uchwała Nr XLVI/326/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie (Al. Wyzwolenia)

9 głosów „za”: radny Przemysław Brzycki, radny Jerzy Jankowski, radny Józef Kapusta, radna Beata Marzęda-Przybysz, radny Marcin Rosiński, radny Arkadiusz Sowa, radna Grażyna Stefańska, radny Sławomir Wardziak, radny Marcin Zawiślański

7 głosów „przeciw”: radny Jarosław Gejcyg, radny Ryszard Mirgos, radny Jerzy Naziębło, radny Robert Rybicki, radna Barbara Rzeczycka, radny Arkadiusz Rzepecki, radny Marek Treliński

2 głosy „wstrzymuję się”: radny Mariusz Koźbiał, radny Marek Studziński
Nieobecni podczas głosowania: radna Wiesława Bińkowska-Chuda, radna Monika Gwiaździńska-Wrzesień, radny Michał Tkacz

Uchwała nr XLVI/330/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie (ul. Karola Doczkała)

„za” 13 głosów: radny Przemysław Brzycki, radny Jerzy Jankowski, radny Józef Kapusta, radny Mariusz Koźbiał, radna Beata Marzęda-Przybysz, radny Ryszard Mirgos, radny Marcin Rosiński, radny Arkadiusz Sowa, radna Grażyna Stefańska, radny Marek Treliński, radny Sławomir Wardziak, radny Marcin Zawiślański, radny Marek Studziński;

„przeciw” 5 głosów: radny Jarosław Gejcyg, radny Jerzy Naziębło, radny Robert Rybicki, radna Barbara Rzeczycka, radny Arkadiusz Rzepecki;

„wstrzymuję się” 0 głosów:
nieobecni w trakcie głosowania: radna Monika Gwiaździńska-Wrzesień;
nieobecni na sesji: radna Wiesława Bińkowska-Chuda, radny Michał Tkacz.

Uchwała nr XLVI/328/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie (ul. 16 Stycznia)

„za” 12 głosów: radny Przemysław Brzycki, radny Jerzy Jankowski, radny Józef Kapusta, radny Mariusz Koźbiał, radna Beata Marzęda-Przybysz, radny Marcin Rosiński, radny Arkadiusz Sowa, radna Grażyna Stefańska, radny Marek Treliński, radny Sławomir Wardziak, radny Marcin Zawiślański, radny Marek Studziński;

„przeciw” 5 głosów: radny Jarosław Gejcyg, radny Jerzy Naziębło, radny Robert Rybicki, radna Barbara Rzeczycka, radny Arkadiusz Rzepecki;

„wstrzymuję się” 0 głosów:
nieobecni w trakcie głosowania: radny Ryszard Mirgos, radna Monika Gwiaździńska-Wrzesień;
nieobecni na sesji: radna Wiesława Bińkowska-Chuda, radny Michał Tkacz.

Uchwałą nr XLVI/329/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie (ul. Jedności Robotniczej)

„za” 11 głosów: radny Przemysław Brzycki, radny Jerzy Jankowski, radny Józef Kapusta, radny Mariusz Koźbiał, radny Marcin Rosiński, radny Arkadiusz Sowa, radna Grażyna Stefańska, radny Marek Treliński, radny Sławomir Wardziak, radny Marcin Zawiślański, radny Marek Studziński;

„przeciw” 5 głosów: radny Jarosław Gejcyg, radny Jerzy Naziębło, radny Robert Rybicki, radna Barbara Rzeczycka, radny Arkadiusz Rzepecki;

„wstrzymuję się” 2 głosów: radna Beata Marzęda-Przybysz, radny Ryszard Mirgos;
nieobecni w trakcie głosowania: radna Monika Gwiaździńska-Wrzesień;
nieobecni na sesji: radna Wiesława Bińkowska-Chuda, radny Michał Tkacz.

Uchwała Nr XLVI/325/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie (ul. Basińskiego)

13 głosów „za”: radny Przemysław Brzycki, radny Jerzy Jankowski, radny Józef Kapusta, radny Mariusz Koźbiał, radna Beata Marzęda-Przybysz, radny Ryszard Mirgos, radny Marcin Rosiński, radny Arkadiusz Sowa, radna Grażyna Stefańska, radny Marek Studziński, radny Marek Treliński, radny Sławomir Wardziak, radny Marcin Zawiślański

5 głosów „przeciw”: radny Jarosław Gejcyg, radny Jerzy Naziębło, radny Robert Rybicki, radna Barbara Rzeczycka, radny Arkadiusz Rzepecki

0 głosów „wstrzymuję”
Nieobecni podczas głosowania: radna Wiesława Bińkowska-Chuda, radna Monika Gwiaździńska-Wrzesień, radny Michał Tkacz

 

Close
Close