Gospodarka

Nabór wniosków o usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku

Miasto Żyrardów w 2018 roku planuje ubiegać się o uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Żyrardowa”.

Zgodnie z regulaminem programu WFOŚiGW pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, w tym również wspólnoty mieszkaniowe składają wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski o przyznanie dofinansowania indywidualnie bezpośrednio do WFOŚiGW.

Miasto w oparciu o indywidualne wnioski właścicieli nieruchomości złoży do WFOŚiGW zbiorczy wniosek o dofinansowanie zadania i po otrzymaniu dotacji przeprowadzi postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy, który będzie w 2018 roku usuwał wyroby zawierające azbest z nieruchomości objętych powyższym wnioskiem.

Pozyskane w ramach dofinansowania środki finansowe mogą być przeznaczone na demontaż, zbieranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. WFOŚiGW pokryje do 80% kosztów realizacji zadania, natomiast pozostałe 20% zostanie sfinansowane z budżetu Miasta Żyrardowa. Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel nieruchomości.

Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z demontażu azbestu zobowiązani są dołączyć do wniosku – zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest w 2018 roku, proszone są o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Żyrardowa do dnia 16.04.2018 r.

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żyrardowa, pok. 31 (drugie piętro), tel. 46 858 15 46.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close