Breaking NEWSNa sportowo!

Milion złotych na sport

Prezydent Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które na mocy postanowień statutowych uprawnione są do prowadzenia działalności w zakresie wymienionym w otwartym konkursie ofert.

Termin składania ofert upływa 5 lutego 2019 roku o godzinie 16:00

Pełny tekst ogłoszenia: https://www.bip.zyrardow.pl/plik,23413,zarzadzenie-nr-11-19.pdf
Wzór oferty: https://www.bip.zyrardow.pl/plik,23421,oferta-realizacji-zadania-publicznego-wzor.docx

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close