Co słychać na mieście?

Mieszkańcy Dittricha 3 będą mogli wykupić swoje mieszkania

Sprawa budynku przy ulicy Dittricha 3, którą podnieśliśmy kilka dni temu na naszych łamach miała swój dalszy ciąg na dzisiejszej sesji Rady Miasta Żyrardowa. Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa nr XLVI/323/17 budynek ten został przekazany aportem do spółki PGM Żyrardów, uchwała ta została unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego. Radni podczas dzisiejszej sesji zdecydowali się złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na to rozstrzygnięcie.

Radni Prawa i Sprawiedliwości przedstawili projekt uchwały, która dodaje do wykazu budynków przeznaczonych do sprzedaży wspomniany wcześniej budynek przy ulicy Dittricha 3. Dzięki temu mieszkańcy mieliby możliwość kupna mieszkań z bonifikatą 90% lub 95%. Uchwała ta nie uzyskała poparcia Rady Miasta.

Prezydent zapewnił, że mieszkańcy będą mogli wykupić mieszkania w budynku Dittricha 3, ale nie z bonifikatą 95% lub 90% a 50%. Budynek przy Dittricha 3, to XIX wieczny zabytek i wg prezydenta powinien pozostać w rękach miasta (red. PGM). W przypadku budynków, które są wpisane do rejestru zabytków bonifikata ta wynosi właśnie 50%.

Radni nie poparli również wniosku o zawiadomienie przez Radę Miasta Żyrardowa rzecznika dyscypliny finansów publicznych o popełnienie Prezydenta Miasta Żyrardowa czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Radni argumentowali, że w Urzędzie Miasta dalej toczy się postępowanie wyjaśniające, ponieważ nie wykonanie wyroku sądu w Łodzi nie było działaniem celowym i gdyby urząd miejski wiedział o prawomocnym wyroku, to zasądzona kwota była by zapłacona przed wszczęciem postępowania komorniczego, które doprowadziło do zajęcia zasądzonej kwoty na rachunku bankowym miasta i potrącenia 46 tysięcy złotych kosztów komorniczych.

Close
Close