KulturaWażne!

Miejskie jednostki wznawiają działalność

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna uruchomiła wypożyczenia zbiorów w dwóch lokalizacjach: Centrala MPBP przy ul. Mostowa 1 i Biblioteka Fabryczna przy ul. 1 Maja 52. Od dnia 8 czerwca br. zostaną uruchomione filie biblioteczne: Filia Nr 2 przy ul. Wittenberga 3, Filia Nr 3 przy ul. Moniuszki 13 i Filia Nr 6 przy ul. Kilińskiego 9.

Zbiory są udostępniane wyłącznie na zewnątrz według następujących zasad:

– Użytkownicy nie mają bezpośredniego dostępu do zbiorów.
– Wypożyczanie realizowane jest na podstawie zamówień telefonicznych tzw. „książka na telefon” oraz on-line przez konto użytkownika.
– Okresy, na jakie wypożyczane są zbiory nie ulegają zmianie.
– Odbiór zamówionych pozycji powinien nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.
– Wypożyczone pozycje po zwrocie są poddawane kwarantannie, a następnie ponownie włączane do obiegu czytelniczego.

Niestety na razie czytelnicy nie będą mieli dostępu do usług świadczonych na miejscu (prasa, księgozbiór podręczny, stanowiska internetowe), z powodu braku możliwości zapewnienia wymaganego dystansu między czytelnikami. 

Jednocześnie informujemy, że do 31 sierpnia br. w soboty wszystkie placówki są NIECZYNNE.

W Centrum Kultury rozpoczynają się zajęcia stacjonarne.

Przypominamy, że w ofercie placówki są m.in.:
– nauka gry na perkusji instrumentach perkusyjnych,
– nauka gry na gitarze, pisanie piosenek, śpiew i praca w zespole,
– zajęcia plastyczne,
– zajęcia rękodzielnicze z grupą Żurek – Żyrardowskie Utalentowane Rękodzielniczki Kulturalne,   
– zajęcia ceramiczne,
– zajęcia teatralne.

Zapraszamy także lokalne zespoły do odbywania prób w Centrum Kultury.

W przypadku dodatkowych pytań piszcie na adres: ckzyrardow@ckzyrardow.pl lub dzwońcie, tel. 46 855 30 54.

Szczegóły, w tym regulamin zajęć, znajdują się w Instrukcji dotyczącej stopniowego i ograniczonego przywracania działalności Centrum Kultury w Żyrardowie znajdującej się na stronie www.bip.ckzyrardow.pl 

Muzeum Lniarstwa zaprasza do zwiedzania.

Przypominamy, że placówka otwarta dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-15:00, a w sezonie letnim również w weekendy w godzinach 11:00-18:00.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami obowiązującymi podczas zwiedzania naszej placówki.
– Osoby przebywające na terenie Muzeum Lniarstwa zobowiązane są posiadać maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos.
– Przed wejściem na teren obiektu prosimy o zdezynfekowanie dłoni.
– Podczas zwiedzania zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Informujemy również, że do odwołania zwiedzanie placówki ma charakter INDYWIDUALNY i nie przewiduje się zwiedzania z przewodnikiem. Na czas nieokreślony Muzeum zawiesza również prowadzenie warsztatów.

Back to top button
Skip to content